• Representanter från Strängnäs gymnasieskolor tar avstånd från våldet som har förekommit i samband med att skolorna har haft event. Foto: Camilla Lillsebbas.
  • Foto: Joakim Serrander.
1/

Debatt: Våldet och buset får aldrig ta över

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Vi står starka tillsammans för Strängnäs två gymnasieskolor. Vi arbetar på båda skolorna för att skapa trygga lärmiljöer. Trivsel på skolan är en viktig faktor för lärandet, därför ordnar skolorna och/eller elevkårerna olika aktiviteter enskilt på den egna skolan eller gemensamt för båda.

Under höstterminen har elevkårerna på båda skolorna ordnat fester för att välkomna årets ettor och för att välkomna tvåor och treor tillbaka till skolan. Onsdagen den 20 september ordnade elevkårerna på Europaskolan och Thomasgymnasiet en fotbollsmatch mellan skolorna som ett spännande, sportsligt möte. För att förebygga hot och våld var Securitasvakter inhyrda.

Vid alla tre tillfällena urartade arrangemangen på grund av bråk. En gemensam nämnare för alla tre tillfällena är att det var utomstående som inte går på vare sig Thomasgymnasiet eller på Europaskolan som i hög grad stod för våldsamheter och förstörelse. Det är helt oacceptabelt att så sker.

De incidenter som kan kopplas till elever på någon av gymnasieskolorna kommer att utredas och tas om hand på respektive skola tillsammans med elevernas vårdnadshavare.

Vi vill från våra båda skolor skarpt uttala oss mot våld, förstörelse, smällare och annat som kan skada människor och förstöra de roliga och sammansvetsande aktiviteter vi ordnar.

Ledningen och elevkårerna från Europaskolan och Thomasgymnasiet kommer att träffas för att dra upp strategier för hur vi kan säkra och trygga de arrangemang vi vill ordna i framtiden. Vi kommer att involvera polisen, och andra funktioner i samhället som också bidrar till trygghet och trivsel.

Till dess att rutiner för säkra arrangemang är på plats kommer skolorna inte att ställa upp på några event som ligger utanför skoltid och därmed är svåra att kontrollera.

Våldet och buset får aldrig ta över.

Vi står starka tillsammans upp för våra två gymnasieskolor i Strängnäs.

Vi står starka tillsammans mot det eskalerande våldet i samhället.

Anna Zachrisson

rektor Thomasgymnasiet

Thomas Axelsson

rektor Europaskolan

Tommy Quach

ordf. elevkåren Thomasgymnasiet

Sass Wolgers

ordf. elevkåren Europaskolan

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

EuropaskolanThomasgymnasietSträngnäsDebatt
Relaterat

Mest delat denna vecka