På valdagen den 9 september blir det folkomröstning om nedläggningen av landsbygdsskolorna i Strängnäs. Härads skola är en av skolorna som har stängts. Foto: Joakim Serrander.

Debatt: Vänstern röstar för de små barnnära skolorna

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

På fullmäktige i Strängnäs i februari i år så beslutades att det skulle vara en folkomröstning om skolstrukturen i Strängnäs. Lite senare på samma fullmäktige beslutade Socialdemokraterna, Moderaterna och Strängnäspartiet att ändå gå vidare med stängningen av skolorna i Härad, Tosterö och Länna samt högstadiet på Karinslund och Stallarholmsskolan. Fogdö skola fick ett års respit på grund av eventuell friskoleetablering.

Skolorna stängdes för att flytta lokalpengar till utbildning och att därmed även minska ersättning till friskolorna. Fler elever ökar den totala volymen resurser på den skolan, vilket bland annat gör att skolsköterskor och specialpedagoger inte behöver delas över riktigt lika många skolor.

Det låter ju som rimliga argument, eller? Det skulle det vara om det gick ihop.

Alla elever kommer inte att gå till kommunala skolor, risken är att resurser flyttas från den kommunala skolan. Besparingen för barn- och utbildningsnämnden är cirka 5 miljoner, den totala budgeten för nämnden är 839 miljoner. Nedskärningarna i budgeten har de senaste åren varit större.

Vänsterpartiet stödjer alternativ A. Lågstadieelever ska ha nära till skolan. Nedläggningarna ger extra körningar för skolskjuts och föräldrar, som inte bara skapar besvärliga dagar för barnen utan också medför ökade koldioxidutsläpp. För de som valt att bo på landet och redan från början haft långt till skolan så är familjesituationen anpassad för skolskjuts. Härad och Länna fick nu plötsligt långt till lågstadieskolan.

Eleverna på särskolans lägre stadier lämnades kvar på Tosteröskolan utan kontakt med andra elever. Karinslundsskolans nya F–6 indelning är inte bara avvikande från övriga skolor i Strängnäs stad, den är beroende av att eleverna från stängda skolor inte går till andra skolor. Att Fogdöeleverna nu kanske inte alls kommer till Karinslund var aldrig en del av utredningen. Hålen har lämnats med knapphändiga kommentarer och muntliga besked om att de kan behöva hanteras framöver.

Att lägga ned Stallarholmens högstadium och bussa eleverna till Mariefred är ologiskt när orten växer och när skolutredningen som var grunden pekar på ett framtida behov av en F–9-skola i Läggestaområdet. Viktiga delar av samhällsstrukturen behöver vara mer långsiktiga än så här.

De tre partierna har jobbat länge för att de små barnnära skolorna ska stängas, nu drev de igenom ändringen strax innan ett val där de kommer att förlora sin majoritet.

Rösta i folkomröstningen när du röstar i det allmänna valet. Kryssa A för att framöver återskapa en skolstruktur som ger små barn i hela kommunen en stabil skolstart.

David Aronsson

Yvonne Knuutinen

Vänsterpartiet Strängnäs

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

VänsterpartietSträngnäsDebattVal 2018skola och utbildning
Relaterat