Nu startar HSB "Bostadsrättskollen", en märkning på framsidan av årsredovisningar som visar ekonomiska nyckeltal. Foto Hasse Holmberg / TT. Foto:

Debatt: Varannan köpare dåligt insatt i bostadsrättsföreningens ekonomi

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Årsredovisningen är avgörande för att förstå en bostadsrättsförenings ekonomi. Men i dag är det ett alltför krångligt dokument för att begripa hur föreningens ekonomi faktiskt ser ut. HSB inför därför Bostadsrättskollen, en märkning på framsidan av våra årsredovisningar där tydliga ekonomiska nyckeltal framgår. Och vi uppmanar övriga aktörer på bostadsrättsmarknaden att följa efter.    

Varannan som bor i bostadsrätt är dåligt insatt i bostadsrättsföreningens ekonomi vid bostadsköpet. Men okunskapen är inget som oroar hushållen: nio av tio uppger att de inte var oroliga över att de hade dålig koll. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av HSB.

Undersökningen visar att många riskerar att köpa grisen i säcken när de gör sitt livs kanske största affär. Visserligen är bostadsrättsföreningar i allmänhet ekonomiskt stabila, men det är bra att veta om föreningen står inför att göra kostsamma investeringar eller har hög känslighet för framtida räntehöjningar. Helt enkelt om risken för ändrade årsavgifter är stor eller liten.

Sex av tio uppger att de läste igenom bostadsrättsföreningens årsredovisning före sitt senaste köp. Men bara 47 procent visste vilka nyckeltal de skulle leta efter i årsredovisningen för att få en bra bild av föreningens ekonomi. Lika stor andel svarar att de skulle ha varit hjälpta av mer information och förklaringar av de viktigaste ekonomiska nyckeltalen i årsredovisningen.

HSB och branschen har under flera år föreslagit att en öppen redovisning av dessa nyckeltal bör lagstiftas. Förslaget framfördes senast till den statliga utredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden”, men det ledde tyvärr inte till någon ny lagstiftning.

Nu tar vi saken i egna händer och inför det i hela HSB, så även i Eskilstuna. De sju nyckeltal som ingår i vår nya märkning Bostadsrättskollen är: sparande, investeringsbehov, skuldsättning, räntekänslighet, energikostnad, årsavgift och tomträtt.

Sammantaget ger det en bra överblick över föreningens ekonomi. Tanken är att en bostadsköpare inte ens ska behöva öppna årsredovisningen för att förstå hur föreningens ekonomi faktiskt mår. Vi inför Bostadsrättskollen successivt över hela landet på 2018 och 2019 års årsredovisningar.    

Men HSB kan inte göra det här helt på egen hand. Därför uppmanar vi nu övriga aktörer på bostadsrättsmarknaden att följa efter. Vi är övertygade om att det ger en mer ekonomiskt hållbar bostadsrättsmarknad för alla konsumenter.  

Anders Lago

Förbundsordförande HSB

Jon Leo Rikhardsson

Vd HSB Södermanland

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

BostadBostadsrätterDebatt
Relaterat