De digitala hjälpmedlet 1177 är för många den naturliga vägen in i vården. För oss socialdemokrater är det av största vikt att vården ska finnas där när du är i behov av den, skriver Monica Johansson (S). Foto:

Debatt: Vi bygger framtidens hälso- och sjukvård

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I vårt samhälle ska du inte behöva vänta för länge på den vård du är i behov av. För att vi tillsammans ska nå dit krävs resurser och därför är det väldigt tacksamt att vi nu får medel ifrån den socialdemokratiskt ledda regeringen som kommer bidra till en snabbare och tryggare vård. 1177 på telefon ska få kortare väntetider genom satsningar på smart teknik och ökad bemanning. Vi vill även se en ökad tillgänglighet i mobilen. För att detta ska bli verklighet satsar regeringen 300 miljoner kronor om året under nästa mandatperiod.

Pengarna öronmärks inom professionsmiljarden, en satsning som också innefattar pengar till cancervården och förlossningsvården. För att klara framtida behov inom hälso- och sjukvården så krävs en socialdemokratiskt ledd regering som fortsätter att investera i vården.

Vi har tidigare under våren sett till att vi från och med april nästa år ska driva 1177 i egen regi och i de förnyelsearbetet kommer dessa resurser kommer komma till väl användning.

Att driva 1177 i egen regi bidrar till en ökad kvalitet och en bättre lotsning av vården då våra egna rådgivningssjuksköterskor bemannar telefonrådgivningen. Det är också en tydlig indikation på att vi fortsätter att bygga framtidens sjukvård där patienten står i fokus. För ett tryggare Sörmland där vården finns där när du som mest behöver den.

Det ställs större och större krav på att vården tillgängliggörs och de digitala lösningarna har en central roll att spela i detta, men utöver detta så är det av största vikt att vi fortsätter investera i en trygg vård och inte sänka skatten för de som redan har mest.

De digitala hjälpmedlet 1177 är för många den naturliga vägen in i vården. För oss socialdemokrater är det av största vikt att vården ska finnas där när du är i behov av den. Investeringen i 1177 ifrån regeringen kommer medföra att fler sörmlänningar får en mer tillgänglig vård, vilket i sin tur kortar väntetiderna. 1177 ska alltid vara tillgängligt och ge ett tryggt stöd. Sörmland ska bli tryggare – med en bättre vård och dit når vi genom investeringar i framtidens hälso- och sjukvård.

Monica Johansson (S)

Finanslandstingsråd

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaDebattsjukvård och hälsa
Relaterat