Moderata studenter menar att det måste gå snabbare att remittera studenter från studenthälsan till psykiatrin. Foto:

Debatt: Vi har fått nog av psykisk ohälsa bland MDH:s studenter

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

För många är studietiden en tid man senare kommer se tillbaka på med glädje. Men för många innebär studietiden en period av tuff stress och psykisk ohälsa. Vi i Moderata studenter har fått nog av studenter som drabbas av psykisk ohälsa, fastnar i vårdköer och faller mellan stolarna i vården. Den psykiska ohälsan måste få ett slut. Därför behöver mer göras i förebyggande syfte och när studenter uppsöker vården.

Genom mer lärarkontakt och mer kontinuitet på Mälardalens Högskola skulle studenterna tydligare veta vad som förväntas av dem under utbildningen samt få tydligare feedback. Oron och stressen som inte sällan grundar sig i ovetskap om vad man behöver prestera skulle därmed kunna förebyggas. Det går heller inte att sticka under stolen med att läraren även i högre utbildning har en avgörande roll i att få studenterna att känna sig sedda varpå lärarkontakt är mycket viktigt.

Lånen och bidragen från CSN är i dagsläget de främsta inkomstkällorna för många studenter och ofta avgörande för att hyran och andra nödvändigheter ska kunna betalas. För den som jobbar under somrarna eller helgerna trappas CSN av när egenförtjänade pengar kommer in på kontot. Det skapar en ohållbar ekonomisk situation där stressen, till följd av att högskolepoängen måste betas av, riskerar utlösa eller förvärra psykisk ohälsa. Nivån för hur mycket du får tjäna innan CSN trappas av, fribeloppet, måste därför höjas.

Det är tyvärr ingen hemlighet att man måste vara frisk för att kunna vara sjuk, så även hos studenthälsan. Tragedier om hur studenter i djup psykisk ohälsa har skickats hem eller fallit mellan stolarna är för många. Det måste gå snabbare att remittera studenter från studenthälsan till psykiatrin så snart de första symptomen för psykisk ohälsa uppmärksammas.

Vår högskola ska inte vara en plats där studenter faller mellan stolarna och drabbas av psykisk ohälsa. Mälardalens Högskola ska vara en plats där man får chansen att uppfylla sina drömmar och forma sitt liv.

Greta Eulau

Riksordförande Moderata studenter

Michelle Karlsson

Ordförande Moderata studenter Eskilstuna

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Mälardalen högskolaModeraternaDebattPsykisk ohälsa
Relaterat