Vänstern i Svenska kyrkan arbetar för en generös flyktingpolitik och vill stärka kyrkans stöd till papperslösa och ensamkommande, skriver Jan Wattsgård. Foto:

Debatt: Vi välkomnar alla människor

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Vänstern i Svenska kyrkan, ViSK, står för jämställdhet, en öppen kyrka, solidaritet, och allas lika värde. Det är ovillkorligt kristet.

I mässan i kyrkan bryts nattvardsbrödet. Ett bröd som bryts och räcker för alla. Så ska brödet delas i vardagen. Utifrån denna hållning bedriver kyrkan sitt diakonala arbete. Svenska kyrkan är en stark samhällsaktör i solidaritet med utsatta människor i Sverige och världen. Vänstern i Svenska kyrkan vill förstärka det arbetet och att kyrkan med Jesus som förebild ger förtryckta en röst så att de kan höras.

Våra värderingar är vänstervärderingar som vi har i livets alla skeden, både utanför och innanför kyrkportarna. Vi anser att vi har stöd för våra uppfattningar i Bibeln. Jesu predikan och sätt att leva visar att jämställdhet och allas lika värde är ovillkorligt kristet. Det är det som är vår drivkraft.

Vår kyrka är öppen och välkomnande för alla människor. Vare sig du bott i Sverige hela ditt liv eller nyss kommit hit. ViSK arbetar för en generös flyktingpolitik och vill stärka kyrkans stöd till papperslösa och ensamkommande.

Vår kyrka är feministisk och värnar om alla kvinnors rättigheter både i kyrkan och i samhället. Alla tjänster och uppdrag i kyrkan ska vara öppna för kvinnor och alla präster ska viga par oavsett hur familjebildningen ser ut. HBTQ-personers rätt till full delaktighet i kyrkan ska garanteras.

I respekt för allt levande och vår egen överlevnad är det nödvändigt att stå upp och ta ansvar för klimat- och miljöfrågorna. ViSK arbetar för att kyrkan ska gå före, inte minst som en av Sveriges största skogs- och markägare. Inga kalhyggen i kyrkans skog.

Vi vill bevaka arbetsvillkor och arbetsmiljö för alla kyrkans anställda. Många medlemmar, anställda medarbetare, ideellt arbetande och hårt engagerade volontärer i Svenska kyrkan gör ett fantastiskt arbete i solidaritet med utsatta. Vi är solidariska med alla dem och vill stötta deras engagemang för en demokratisk och radikal folkkyrka som förändrar. Det finns krafter som i stället vill driva kyrkan i en högerkonservativ riktning och påverka hela samhällsdiskussionen med främlingsfientlighet och rasism. En röst på oss ger dem inte den chansen.

Jan Wattsgård

stiftsföreträdare för ViSK och kandidat till stiftsfullmäktige i Strängnäs stift och till kyrkomötet

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

KyrkovaletVänsterpartietDebatt
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka