Centerpartiet i Flen är en pådrivande kraft i kommunen med en samhällsskola för integration och ett tydligt fokus på skola och äldreomsorg, skriver Anders Hermanson.

Insändare: Framtiden har börjat i Flen

Insändare
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Förändringens vindar blåser över Flen. Intresset för Flens kommun ökar för varje dag vilket märks på många sätt. Nu finns goda möjligheter att utveckla Flen till en dynamisk kommun i Sörmlands hjärta och i Stockholms närhet. Vi Flensbor kan uppmuntra det ökande intresset att bo och driva företag i vår kommun och på alla sätt underlätta företagsetableringar och produktion av bostäder.

Politiker och tjänstemän i kommunen har valt att se sig som möjliggörare snarare än byråkratiska myndighetsutövare. På initiativ av Centerpartiet antogs begreppet "En väg in". Det innebär att den som kontaktar kommunen för att rådfråga om start av företag, eller i bostadsfrågor och dylikt ska få den information hen efterfrågar utan dröjsmål. Den optimism som många känner ska omsättas i praktisk handling.

Centerpartiet i Flen är en pådrivande kraft i kommunen med en samhällsskola för integration och ett tydligt fokus på skola och äldreomsorg. Centerpartiet har en tydlig vision för framtiden i Flen. Fler invånare och utveckling av kommunens alla orter ger mer resurser till kommunen och dess innevånare. Ju fler vi blir, desto mer jobb och service kommer att etableras här. I valet om ett år bestämmer du hur du vill att Flen ska styras. Framtiden har börjat i Flen. Börja du också!

Anders Hermanson, (C)

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietFlenInsändare
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka