Bygget omkring Sigurdsristningen är ett misslyckat projekt, enligt insändarskribenten med 25 års erfarenhet av projektledning. Foto: Niklas Holm

Insändare: Många brister vid bygget runt Sigurdsristningen

Insändare

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Efter alla skriverier i Eskilstuna-Kuriren gällande bygget omkring Sigurdsristningen var jag bara tvungen att besöka platsen. Det som mötte mig var en till synes avstjälpningsplats för spillvirke. Men vid en närmare syn så är det två stora breda parallella vägar klädda med trä och hundratals borrade och cementerade pålar som bär upp konstruktionen. I själva berget där ristningen finns, är säkert 50-75 borrhål gjorda cirka 15 cm i diameter där fästjärn är cementerade. En skylt från Eskilstuna kommun säger: "Här gör vi platsen tillgänglig för alla, så här ska ni kunna sitta o fika" . Vid info om Sigurdsristningen finns en mängd bestämmelser, bland annat följande: det är ej tillåtet att bryta kvistar, förstöra berghällen, genom eldning, bergsborrning, ej heller att fälla träd eller framföra motordrivet fordon. Allt detta har Eskilstuna kommun med råge gjort. Jag rekommenderar därför Eskilstuna kommuns politiska ledning samt ansvariga inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att göra ett besök för att själva bilda sig en uppfattning av hur det ser ut. Det kan även vara lämpligt att kommundirektören följer med trots sitt uttalande att "Sigurdsristningen kommer nog att överleva det här" Det här kan man bara lyckas med genom en otydlig specifikation av vad man beställt, bristfällig projektledning, styrning, ekonomisk kontroll och uppföljning. Ansvarig förvaltning bör ju se över organisationen samt erfarenhetsåterföring.

Från en med 25 års erfarenhet av projektledning

Bengt-Åke Malmgren

Läs mer om dessa ämnen

SundbyholmInsändare