Elever på Rinmangymnasiet undrar varför ingen har frågat dem när det gäller neddragningar i skolan. Foto: Anders Nilsson.

Insändare: Sparandet påverkar eleverna!

Insändare

Det här är en insändare med syfte att påverka. Det är läsare och andra externa skribenter som skriver texterna och det är deras egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Efter analys och prognos av Eskilstuna kommuns budget har det visat sig att skolorna kommer att få ett underskott i sin ekonomi och det har bestämts att besparingar måste göras.

Inga mer läroböcker kommer att köpas in. Vi elever behöver aktuella läroböcker för att få aktuella och relevanta kunskaper. Antalet anställda i skolan kommer att minskas.

Vi kommer att få sämre arbetsmiljö och kunskaper. Färre lärare betyder färre lektioner och färre lektioner innebär sämre kunskaper och sämre resultat.

Färre personal ger sämre säkerhet och mindre med arbetsro. Möjligheten för att få stöd och hjälp kommer att minska.

Vi vill också vara medvetna och informerade om vad som händer i skolan, för att kunna påverka hur skolan fungerar. Vi har inte ens blivit tillfrågade om hur vi kan påverka besparingarna.

Är inte elevernas åsikter viktiga? Vi anser att vi också kan påverka och förbättra skolan. Vi kan till exempel hålla bättre ordning på vårt material för att sänka kopieringskostnader. I dag är kostnaden för en kopieringsmaskin 4 690 kronor per månad..

Det kan bli mycket bättre om vi elever också får komma med idéer för att påverka och förbättra skolan. Det enda vi vet är att vi måste spara pengar. Vem vet mer? Vad kan vi elever göra? Vi vill hjälpa till.

Rinmangymnasiet språkintroduktionen 19-årsgruppen

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunInsändareskola och utbildning
Relaterat