Antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP har mer än tredubblats sedan hösten 2014, skriver debattörerna. Foto:

M: Återinför och tredubbla kömiljarden

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svensk hälso- och sjukvård ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla oavsett var man bor eller vad man tjänar. Ingen ska behöva tvivla på att vård finns när den behövs. Därför behövs en ny moderatledd regering och landsting som hanterar vårdens mest akuta problem – att snabbt korta vårdköerna. Rätten till vård ska vara lika för alla.  

Under den här mandatperioden har den Socialdemokratiska regeringen höjt skatten med 60 miljarder kronor. Trots det har vårdköerna fördubblats. Regeringen har inte prioriterat rätt. Ett av Stefan Löfvens första beslut som statsminister var att avskaffa Alliansregeringens kömiljard. Inte långt därefter avskaffade han den förstärkta vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Resultaten talar för sig själv. På mindre än fyra år har antalet personer som får vänta mer än 90 dagar på en operation gått från drygt 15 500 personer till över 33 000 personer i landet – och från 223 till 1 560 i Sörmland. Mindre än hälften av alla cancerpatienter får vård i tid och antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP har mer än tredubblats sedan hösten 2014.

 Inför valet 2014 lovade Stefan Löfven att förbättra tillgängligheten inom vården och korta köerna till cancervården. Utvecklingen har gått i direkt motsatt riktning. Nu ställer Socialdemokraterna ut nya löften, men Sverige har inte råd med fyra år till av löftessvek.

 Här och nu krävs åtgärder som löser vårdens allra mest akuta problem – att korta vårdköerna. Därför föreslår Moderaterna att kömiljarden ska återinföras och tredubblas. Av dessa tre miljarder ska 500 miljoner öronmärkas till BUP. Kömiljarden var en effektiv åtgärd för att säkerställa att fler fick vård i tid.

Vården har dock större utmaningar som kräver långsiktiga och genomtänkta reformer. Under nästa mandatperiod måste arbetet påbörjas för att möta dessa utmaningar.

Moderaterna föreslår ett antal konkreta åtgärder:

Nationell primärvårdsreform. För att minska trycket på landets akutmottagningar och minska vårdköerna måste primärvården byggas ut.

Fast vårdkontakt. Den som vill ska ha rätt till en fast läkarkontakt med ett vårdteam som känner till patientens vårdhistoria.

En ny nationell cancerstrategi. Med fler standardiserade vårdförlopp som kortar köerna.

Stärk vårdens medarbetare. En förbättrad arbetsmiljö, större inflytande och rätt till vidareutbildning. Fler sjuksköterskor ska få möjlighet att vidareutbilda sig med bibehållen inkomst.

Sverige behöver en ny regering som tar vårdens problem på allvar. Vi tänker aldrig acceptera att någon tvingas vänta längre än vad de behöver för att få den vård som krävs för att bli frisk.

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

 Magnus Leivik (M)

Gruppledare i Landstinget Sörmland

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

regeringenLandstinget SörmlandModeraternaSörmlandSjukvård
Relaterat