70 har blivit 60 på vägen ut mot Mälarbaden

Torshälla

Nu har en del av Torshälla fått nya hastigheter att ta hänsyn till. Detta som ett led i den anpassning som pågår i Eskilstuna kommuns hastighetsplan.

Under hösten ändrades hastigheterna längs med Skogstorpsvägen och längs Gillbergavägen.

Nu var turen kommen till de norra delarna av Torshälla och Mälarbadsvägen och Nybyvägen.

— Vi har successivt anpassat hastigheterna i nästan hela kommunen, säger trafikingenjör Arto Sipola. Och vad vi gör i samband med hastighetsändringarna är att vi tittar på hur bebyggelsen ser ut vid vägarnas närhet och hur många anslutningsgator vi har.

Alla förändringar av det här slaget måste godkännas av trafikpolisen och den här förändringen är inget undantag från den regeln

Vad som skett är att högsta tillåtna hastighet sänks från 70 till 60 nästan överallt. På ett litet avsnitt på Nybyvägen - i höjd med Roxnäs - har man gjort tvärtom och höjt högsta tillåtna hastighet från 50 till 60.

— Dessutom har vi på ett litet timglasliknande avsnitt kortat en sträcka med 40 från cirka 220 meter till 120 meter, säger Arto Sipola.

— Det tror jag var ett avsnitt som kanske väckte en del irritation tidigare.

Läs mer om dessa ämnen

TorshällaTrafik