Allt högre betyg för gymnasieeleverna i Eskilstuna

Eskilstuna
annons

Resultaten i Eskilstunas kommunala gymnasieskolor pekar uppåt. Betygen blir bättre och allt fler slutför sina utbildningar. Dessutom minskar glappet mellan pojkar och flickor.

— Det här är verkligen jätteroligt för våra ungdomar, kommenterar kommunens gymnasiechef Karin Holmberg Lundin.

Kommunen har nu sammanställt preliminära siffror för vårens avgångselever i Eskilstunas kommunala gymnasieskolor. I princip alla värden som mäts visar förbättringar jämfört med läsåret 2015/2016.

Genomsnittsbetyget på nationella program har stigit till 14,7 jämfört med 14,6 i fjol. Årets resultat är dessutom ett rejält kliv jämfört med 2015 då betygssnittet låg på 14,3. Förbättringen har skett på de högskoleförberedande programmen medan yrkesförberedande ligger kvar på samma nivå som 2016.

Noterbart är att andelen elever som klarat högsta betygssteget A har ökat stadigt de senaste åren, samtidigt har andelen elever som fått E – godkänt, men med minsta möjliga marginal – minskat.

Andelen elever som tagit gymnasieexamen har ökat till 86,5 procent. Det är en procentenhet jämfört med förra läsåret, men inte i nivå med 2015 då andelen var 89,3 procent. Siffrorna är dock inte riktigt jämförbara eftersom 2016 var det första året elever examinerades efter gymnasiereformen gy11.

— Kunskapskraven är större nu än tidigare, förklarar Karin Holmberg Lundin.

Andelen elever som uppnår grundläggande gymnasiebehörighet har stigit stadigt de senaste åren – från 65,6 procent 2015 till 67,4 året därpå och nu till 68,6 procent.

— Jag skulle säga att det här är ett resultat av ett långsiktigt, systematiskt kvalitetsarbete, säger Karin Holmberg Lundin.

— Ett exempel är att pojkarnas kunskapsresultat har förbättrats och att de nu närmar sig flickornas.

Den positiva utvecklingen innebär inte att Eskilstuna slår sig till ro.,

— Vi är inte i mål, det är klart att varenda elev i gymnasiet ska lyckas. Under hösten kommer vi analysera djupare och sätta upp planer för läsåret och kommande år.

Statistiska centralbyråns nationella statistik presenteras i december. Först då går det att göra att se hur Eskilstuna ligger i förhållande till riket.

— Förra året låg vi en tiondel under rikssnittet, säger Karin Holmberg Lundin.

— Min förhoppning är att vi når rikssnittet i år, eller till och med över.

Även på gymnasiesärskolan steg snittbetyget. Från 13,11 poäng i fjol till 14,5 i år.

Introduktionsprogrammet ingår inte i denna statistik.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunskola och utbildning
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka