Almsjukan har slagit till i Eskilstuna – kommunen kan tvingas ta ner 100 träd

Eskilstuna

Efter år utan svåra angrepp har almsjukan slagit till ordentligt i Eskilstuna. Kommunen tvingas nu ta ner mellan 50 och 100 almar i parker och grönområden. – Vi ser att det har accelererat väldigt de senaste två åren, säger Fredrik Eklund, trädvårdare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Almsjukan är en svampsjukdom som sprider sig i trädens näringsbanor och täpper till flödet så att almarna till slut vissnar. Efter en inventering av Eskilstunas parker och naturmark har sjukdomen upptäckts på flera håll, däribland Stadsparken, Rinmansparken och Museiparken vid Fors kyrka.

– Det är överallt i stan men vi har listor på det som är, inte akut, men mer prioriterat. I sådana miljöer är det bra att få bort det så fort som möjligt, säger Fredrik Eklund.

Almsplintborren sprider svampsjukdomen som bit för bit kväver almens näringsbanor så att trädet till slut vissnar. Foto:

Enligt honom har Eskilstuna klarat sig bra från almsjukan genom åren, till skillnad från flera grannkommuner som drabbats hårt. Men den här gången rör det sig om mellan 50 och 100 almar som måste tas ner och då bara i de centrala delarna av Eskilstuna. I stadsnära skog och naturmark finns också smittade almar som kommer att avverkas. Det finns inget annat att göra, menar Fredrik Eklund.

– Det är så långt gånget. Man har försökt att hålla efter angreppen och har lyckats fördröja förloppet, men resultatet blir till slut detsamma. Det finns inget bra botemedel, säger han.

Avverkningen ska inledas under hösten eller vintern och blir ett återkommande arbete de närmaste åren, eftersom så många träd är angripna. Inom en femårsperiod kan de flesta almarna i kommunen komma att avverkas, enligt kommunen.

Stadsparken är bara en av alla grönområden som drabbats. Foto:

I Stadsparken står flera trädskelett som är ett resultat av sjukdomens framfart. Vissa av almarna som dör bort är äldre än 100 år och enligt Eklund har staden dåligt med yngre träd som kan ta över.

– Så ser det ut på många platser i Sverige. Det är inget unikt för Eskilstuna, säger han.

I centrala delarna kommer almarna att ersättas med andra storvuxna trädslag. Nya almar är inte lönsamt eftersom de troligen också skulle smittas. Ute i naturmarken kommer föryngringen att ske på naturlig väg.

Enligt Fredrik Eklund är trädfrågan något som engagerar Eskilstunaborna.

– Det är många som hör av sig om döda träd i kommunen. Men vi förvaltar ju bara det som är park- och naturområden enligt detaljplanen. Det finns många döda almar på privata marker och dem kan inte vi göra något åt, förklarar Fredrik Eklund och passar också på att bjuda in Eskilstunabor som är nyfikna på hur kommunen arbetar med trädvård till en trädvandring i Stadsparken på torsdag kväll.

– Jag pratar om almsjukan och om hur vi ska arbeta långsiktigt för att säkra trädbeståndet i Eskilstuna, säger han.

  • Gula fläckar på träden under den mesta växttiden är det första tecknet. Löven torkar ihop och faller av innan höstens intåg. Foto:
  • Foto:
1/

Almsjuka

Almsjukan är en vissnesjukdom som orsakas av svamp.

Sjukdomen sprids av en skalbagge som heter almsplintborre, men det kan också ske genom rotkontakt.

Sjukdomen har funnits länge i Sverige men under 50-talet kom en mer aggressiv form av almsjuka.

Under 80- och 90-talen drabbades ett stort antal almar i Skåne och Göteborg, men även i Mälardalen.

Symtom på almsjukan syns vanligtvis i trädkronans ytterkant.

Källa: Eskilstuna kommun.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunEskilstunaStadsparken EskilstunaMiljöWEBB_TVnatur
Relaterat