Kommunfullmäktiges ordförande Ann-Sofie Wågström (S) ser allvarligt på det misstänkta fusket.

Ann-Sofie Wågström: Misstänkta ersättningsfusket är sorgligt

Eskilstuna

— Sorgligt, både för personen som har försatt sig i det här och för politiken. Det här spär på förakt och misstroende mot oss.

Så kommenterar Ann-Sofie Wågström (S), kommunfullmäktiges ordförande, SD-politikerns misstänkta ersättningsfusk.

— Det som gör mig mest bedrövad är att det inte verkar vara ett misstag eller missförstånd utan en medveten handling, säger Ann-Sofie Wågström.

Hon har själv som ordförande i kommunfullmäktige och styrelseordförande i Eskilstuna Energi och miljö AB attesterat Per Johnssons blanketter i samband med sammanträden.

— Även jag har varit fundersam för de har stuckit ut. Men när jag har pratat med tjänstemännen har de sagt att han har lämnat in intyg, att de verkar stämma och att vi inte kan agera polis.

Ann-Sofie Wågström tycker att det är bra att kommunen nu ser över sina rutiner. Hon välkomnar också någon form av stickprovskontroll bakåt i tiden.

Tror du att det är utbrett?

— Det hoppas jag verkligen inte. Då blir det ju en betydligt större sak än om det handlar om en enskild person. Men jag tror inte att det är det.

Vad kan ni göra för att upprätta förtroendet för politiker?

— Sådant här slår extra hårt när det handlar om förtroendevalda. Som sådan ska man sköta sig helt enkelt, följa regler och lagar. Man ska inte tro att det går att komma undan. Om inte annat finns det alltid någon duktig journalist någonstans som kommer på det.

— Det är allas ansvar att det inte händer. Alla partier måste gå igenom vad som gäller med nya och gamla förtroendevalda.

Utöver sina förtroendeuppdrag är Ann-Sofie Wågström också ordförande för Socialdemokraterna i Eskilstuna.

— Vi kommer ta upp ämnet under våren, bland annat under en större träff i maj. Det är viktigt att frågan kommer upp och att var och en rannsakar sig själv.

Hon hoppas att effekten av att det misstänkta fusket kommit upp till ytan blir att det blir bättre ordning i leden. Att andra tar lärdom och sköter sig.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaEskilstuna kommunSverigedemokraternaKommunalpolitikPolitikPolitiker
Relaterat