Årets jämställdhetspris går till tre filmande barnmorskor

Eskilstuna

Det är LAVA-gruppen på Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset som får årets jämställdhetspris.

Det avslöjade Eskilstuna kommun i samband med att Mälardalens högskola arrangerar bemötandedagar.

Jämställdhetspriset delas ut för elfte året i rad och delas ut till en organisation, ett företag eller en enskild person som på ett positivt sätt bidragit till att utveckla jämställdheten i Eskilstuna kommun under det gångna året.

Prissumman är på 10 000 kronor går i år oavkortat till barnmorskorna i LAVA-gruppen, som bestämde sig för att spela in en informationsfilm om barnafödandet och översatt den till sex språk, och som rönt mycket uppmärksamhet och inte minst uppskattning.

— Det är många blivande mammor som varken talar svenska eller engelska som har sett filmen på sitt eget språk och gjort tummen upp, säger Pia Zetterman.

Ett sådant bevis på uppskattning är självklart nog med lön för mödan. Men priset från Eskilstuna kommun och den långa, värmande applåd, som följde direkt på beskedet av årets val tas förstås också emot med stor tacksamhet.

Samtidigt delas också ett hedersomnämnande ut till en person eller en arbetsplats inom kommunkoncernen som bidragit till att öka jämställdheten.

I år går priset till nätverket Män i förskolan med Jaime Aqvirre och Gustaf Deticek Svensson som tackade och bockade och menade att arbetet egentligen bara är påbörjat för deras del.

— Så länge som vi har tre procent män anställda inom förskolan så har vi mycket arbete att uträtta, sa Gustaf.

Lisa Friberg (S), som är ordförande i Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning, tror och hoppas att priset ska inspirera flera att bidra i framtiden.

  • Pristagare är vi nästan allihopa. Emma Younis, Pia Zetterman och Lisa Björling från LAVA-gruppen på Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset vinner årets jämställdhetspris, Foto:
  • — Väldigt hedrade, känner vi oss som, säger Lisa Björling, Emma Younis och Pia Zetterman. Foto:
  • Nätverket Män i förskolan med Jamie Aqvirre och Gustaf Deticek Svensson vinner hedersomnämnandet. Foto:
1/

Juryns motivering till jämställdhetspriset:

"Med små medel, stort engagemang och innovativa lösningar har LAVA-gruppen (Lära Av Varandra) utvecklat en serie informationsfilmer om förlossningsvård och vårdrutiner på flera språk. Filmerna möjliggör för kvinnor och män som inte talar, skriver, läser eller förstår det svenska språket att få samma information inför och efter förlossningen som svensktalande kvinnor och män. Forskning visar att utlandsfödda kvinnor i Sverige har en ökad risk för komplikation och död i samband med graviditet och förlossning. Informationsfilmerna är ett fantastiskt verktyg för tryggt bemötande och vård på lika villkor. De är helt enkelt livsviktiga!"

Juryns motivering till hedersomnämnandet

"Nätverket Män i förskolan har under 2015–2016 aktivt bidragit till att det webbaserade utbildningsmaterialet ”Jämställd förskola” tagits fram i samverkan med Mälardalens högskola. Nätverket spelar en viktig roll för spridning och användning av materialet i Eskilstuna kommuns samtliga förskolor. Män i förskolan bidrar på flera sätt till en mer jämställd förskola och ett mer jämställt samhälle. De arbetar aktivt med att bryta normer på den könsuppdelade arbetsmarknaden. Som pedagoger i förskolan är de viktiga förebilder för andra män, killar och pojkar. De uppmärksammar betydelsen av ett aktivt jämställdhetsarbete i förskolans verksamhet. Och inte minst, de visar vägen för att fler män ska bli aktiva i jämställdhetsarbetet."

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaJämställdhetWEBB_TV
Relaterat

Mest delat denna vecka