Busskuren där skolskjutsen burkar stanna har de boende i Solvik fixat tillsammans men på måndag kommer ingen buss efter ett nytt beslut av Eskilstuna kommun. F.v. Stina Holmgren, 12 år, tillsammans med mamma Ann-Sofie Olsson, Camilla och Lars Söderberg med dottern Molly, 6 år, framför sig. Foto:

Barnen i Solvik förlorar skolskjuts – tvingas gå 3,5 km

Torshälla

När terminen drar igång på måndag blir flera barn i Solvik utan skolskjuts. Enligt kommunen är de inte berättigade till det. De bor för nära.

– Det är galenskap. Vi har haft skolskjuts från Solvik i 20 år, säger föräldern Camilla Söderberg.

Eskilstuna kommun har i år sett över flera skolskjutsar i kommunen och upptäckte då att barnen i Solvik utanför Torshälla inte har rätt till så kallad upphandlad skolskjuts. Alltså den typen av skjuts som hämtar upp barnen i närheten av hemmet. Enligt föräldrarna har barnen i Solvik haft den typen av skolbuss sedan de började skolan i Torshälla men nu är det alltså slut på det.

I stället hänvisas eleverna till linjebussen från Mälarbaden med närmaste hållplats vid Nybyvägen omkring 3,5 kilometer bort. Därifrån får de åka med ett särskilt elevkort som de får av kommunen. Det här har väckt starka känslor bland flera föräldrar i Solvik.

– Min dotter är nio år och ska börja fyran. Att begära att ett barn ska gå en sträcka, som tar 40 minuter för en vuxen person, både morgon och eftermiddag är inte rimligt. Hon kommer att gå närmare 7 kilometer per dag, säger Sara Sander, som också är kritisk.

– Vägen som de menar att barnen ska gå är en grusväg som är avstängd med vägbom och det saknas belysning. Om det händer något på vägen så kommer vi föräldrar inte fram, säger Camilla Söderberg.

Hon har två döttrar som drabbas av förändringen. De ska börja sjuan och nian på Gökstensskolan och dit är det 4,7 kilometer hemifrån.

Enligt kommunens skolskjutsregler ska en elev i årskurs 7-9 ha mer än 6 kilometer till skolan för att ha rätt till upphandlad skolskjuts. För Sara Sanders dotter så gäller i stället 4 kilometer mellan tomtgräns och skola. Hon har alltså rätt till skolskjuts. Men reglerna säger också att om det finns en hållplats för linjebuss inom 4 kilometer från hemmet så är det dit barnen ska gå.

– Vi hänvisar alltid elever till den allmänna kollektivtrafiken i första hand, säger Samuel Deivard, transportsamordnare på Eskilstuna kommun.

Enligt honom har barnen i Solvik egentligen inte haft rätt till upphandlad skolskjuts tidigare år heller. Det har helt enkelt gjorts fel bedömning.

– Det är skolorna som beviljar skolskjutsen och då har trafikavdelningen inte haft full koll på det. Men när vi då granskade området så upptäckte vi att det blivit fel och rättade till det, säger Samuel Deivard.

Föräldrarna fick beskedet innan midsommar. Sedan dess har beslutet ändrats så att Solvik-barnen har rätt till upphandlad skolskjuts vintertid, alltså från november till och med mars. Men övrig tid ska de alltså gå kilometrarna till Nybyvägen.

– Jag provgick sträckan för att se om det skulle gå att gå där. Jag såg vägbommen och tänkte att här kommer det inte att snöröjas så därför har de rätt till skolskjuts vintertid, säger Samuel Deivard och fortsätter:

– Det blir ju en förändring för barnen och jag förstår att det är besvärligt men som tjänsteman på kommunen måste man följa de regler som finns. Det blir inte hållbart om vi inte gör det.

Föräldrarna i Solvik räknar med att få lösa skolskjutsen på annat vis på måndag morgon, men de tänker inte ge sig.

– Jag köper inte att man helt plötsligt gör så här. Vi har bott här i tio år och det har alltid gått en skolbuss, säger Sara Sander.

Så lyder kommunens skolskjutsregler

Elever i kommunens egna grundskolor och grundsärskolor har rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev, eller någon annan särskild omständighet. Detta gäller inte om eleven väljer en annan skola än den kommunen placerat hen på.

Avståndet mellan hemmet och anvisad skola ska minst vara:

2 km för elever i förskoleklass till och med trean. Gäller både vinter- och sommartid.

För elever i år 4–6 gäller 4 km under sommaren och 3 km under vintern.

För år 7–9 gäller 6 respektive 4 km.

Som vintertid räknas november–mars.

Avstånden avser kortaste gång/cykelväg från bostadens tomtgräns till skolans tomtgräns eller mellan bostad och anvisad på-/avstigningsplats för skolskjuts.

Skolorna beviljar skolskjutsen utifrån avståndsgränserna, övriga skäl till skolskjuts beviljas av skolskjutshandläggarna.

Källa: Eskilstuna kommun.

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunTorshällaBarnFamiljKollektivtrafikSkolaTrafik
Relaterat

Mest delat denna vecka