Brist på simtider i Munktellbadet en fråga för politiker

Eskilstuna

Årets sista kommunfullmäktige tog bara en halvtimme att genomföra. Det enda som väckte någon som helst debatt – om än mycket liten – handlade om simundervisning i Munktellbadet.

– Varför har grundskolan och gymnasieskolan svårt att boka simundervisning i Munktellbadet?

Den frågan fick Kommunfastigheters ordförande Bertil Andersson (M) av Vänsterpartiets gruppledare Maria Chergui i en interpellation under torsdagens kommunfullmäktige.

Maria Chergui framhåller hur viktigt det är att barn lär sig simma och förklarar sin undran så här:

– Vi har fått kännedom om att idrottslärare inte får simtider för barn och ungdomar utan får vänta mycket länge eller får svaret att det inte finns någon ledig tid. Med ett nytt badhus är det väldigt svårt att förstå att det inte skulle gå att få tider bokade.

Bertil Anderssons förklaring är att 6-åringar prioriterats under hösten:

– För 2018 har regeringen beslutat om ett bidrag för avgiftsfri simundervisning för elever i förskoleklass. Det har gett oss extraintäkter på 2,7 miljoner för 2018. Men bidraget betalas endast ut för genomförd verksamhet. Därför har samtliga elever i förskoleklass fått simundervisning under höstterminen.

Det i sin tur har begränsat kapaciteten för annan simundervisning.

– Under våren 2019 blir det åter mer ledig kapacitet i våra bassänger under dagtid.

Bertil Andersson konstaterade också att skolbadet minskat sedan Munktellbadet ersatte vattenpalatset.

På Maria Cherguis fråga om varför hade han inget egentligt svar.

– Det är något vi ska titta på nu, förklarade Bertil Andersson.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna KommunfastigheterEskilstuna kommunMunktellbadetKommunalpolitik
Relaterat