Vd:n satte bolagets intresse före kommunens – därför fick hon sparken

Eskilstuna

I Eskilstuna ska det kommunala bostadsbolaget sätta kommunens utveckling i första hand. Det gjorde inte Marica Johansson i tillräcklig utsträckning och därför fick hon sparken.

— Hon har inte riktigt tagit till sig kulturen i Eskilstuna, säger Bertil Andersson (M), styrelseordförande i Kommunfastigheter.

Beslutet att entlediga Marica Johansson som vd togs enhälligt av styrelsen under ett extrainsatt möte under tisdagen. Som orsak uppges att det funnits återkommande samarbetsproblem med olika parter.

Styrelsens ordförande Bertil Andersson betonar att det inte handlar om interna samarbetssvårigheter inom bolaget eller gentemot kunderna, det vill säga hyresgästerna. Snarare handlar det om kontakterna utåt, med kommunledningen och andra parter inom den kommunala apparaten.

— Vi har haft olika meningar helt enkelt. Det har dragit ut på tiden innan vi kunnat lösa olika frågor, det har skavt lite för mycket och vi har inte kunnat lägga konflikter bakom oss. Vi har kommit till vägs ände och dragit konsekvenserna av det, säger han.

Bertil Andersson, styrelseordförande på Kommunfastigheter ledde det extrainsatta mötet under tisdagen där styrelsen enhälligt beslutade att vd:n Marica Johansson skulle skiljas från sin tjänst.

Vad har de här oenigheterna orsakat för problem?

— Det är tolkningar av vad man som kommunalt fastighetsbolag och allmännytta ska göra och inte göra. Hon har inte riktigt tagit till sig kulturen om hur vi jobbar här i stan. Hon har haft med sig en annan tradition från de jobb hon haft tidigare inom andra kommunala bostadsbolag och inte riktigt lyssnat in.

På vilket sätt skiljer sig kulturen i Eskilstuna från andra kommuner i synen på kommunalt ägda fastighetsbolag?

— Bland annat i hur hög grad vi ser fastighetsbolaget som en del av kommunens strävan att utveckla Eskilstuna genom byggnation, att vara en aktiv spelare genom att bygga mycket lägenheter. Då krävs det mycket kontakter med kommunens olika förvaltningar och kommunledningen.

Har hon inte lyssnat tillräckligt mycket på politikerna?

— Jag vill inte peka ut politikerna specifikt utan det handlar mer om att hon inte tagit till sig hur vi jobbar i Eskilstuna. Här fokuserar vi väldigt mycket på att alla sätter kommunens utveckling i första hand.

Hänger beslutet ihop med de tuffa krav som finns på bolaget att bygga 1500 lägenheter mellan 2018-2020?

— Nej, det har inte varit någon konflikt kring det målet.

Hur har Marica Johansson tagit beslutet?

— Det är klart att hon är lite tagen av situationen men hon är en stark person och kommer att gå vidare från det här.

I bolagets anställningsavtal med Marica Johansson framgår att hon får behålla sin lön på 115000 kronor i månaden under ett år. Om hon får ett annat jobb sker en avräkning.

Distriktschef Fredrik Elf går nu in som tillförordnad vd i väntan på en långsiktig lösning. När en ny vd kan finnas på plats kan enligt Bertil Andersson ta allt från tre till nio månader.

Tidningen har sökt Marica Johansson för en kommentar.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna KommunfastigheterBostadsmarknadenPolitik
Relaterat

Mest delat denna vecka