Det fria ordet i fokus på Folk och Kultur

Eskilstuna

Det kändes nästan som att han var där på riktigt, Eskilstuna-Kurirens legendariske chefredaktör JA Selander, när Folk och Kultur i Eskilstuna på lördagen gick in på sin sista dag. Det var han givetvis inte, men skådespelaren Åke Sandén gestaltade honom så väl att man under ett par minuter utan att tänka, förflyttades bakåt i tiden.

Folk och Kultur har haft ett späckat program med massor av programpunkter under de dagar evenemanget har pågått i Eskilstuna.

En av punkterna på lördagen var Eskilstuna-Kurirens seminarium ”Arvet efter JA Selander” där Eskilstuna-Kurirens nuvarande chefredaktör Eva Burman under ledning av Eskilstuna-Kurirens kulturredaktör Catarina Nitz samtalade med professor emeritus Kent Zetterberg och svenska Penklubbens ordförande Jesper Bengtsson. Samtalet handlade bland annat om tryckfrihet, hotet mot pressfriheten, hotet mot journalister, källkritik och påverkanskampanjer då och nu.

Det finns många likheter mellan det som skett i historien och det som sker nu visade det sig.

– Det är vår uppgift att skriva om det som verkligen händer. Inte om det som regeringsmakten säger, hade JA Selander just sagt i sin monolog och berättat att flera av tidningens upplagor hade tagits i beslag under hans tid.

– Information är ett vaccin mot propaganda. Det går inte att lura ett upplyst folk sa han också och det var ett budskap som togs upp flera gånger under panelsamtalet sedan.

Kent Zetterberg berättade att han hade ägnat sig mycket åt JA Selander och berättade att det hade varit en tuff tid när regeringen vid tiden för andra världskriget hade försökta tysta tidningen. Att kritisera Tyskland eller Hitler var inte populärt.

Men också i dag utsätts media och Eskilstuna-Kuriren för påverkanskampanjer och hot på flera olika sätt, berättade Eva Burman och berättade att de polisanmälningar som tidningen gör när det gäller hot, oftast läggs ned.

Eva Burman pekade också på en annan fara när det gäller propaganda.

– Jag tänker på avhumaniseringen av vissa grupper i samhället. Det tycker jag är en farlig glidning, sa hon och menade att det var precis det som hände på JA Selanders tid.

Vad som egentligen menas med yttrandefrihet diskuterades också.

– Yttrandefrihet är inte att man får säga vad som helst, när som helst, sa Jesper Bengtsson.

Eva Burman:

– I en diktatur är den fria pressen det första man angriper. Ett mål är att misskreditera journalister.

Professor emeritus Kent Zetterberg:

Det demokratiska samhället behöver öppna, kritiska och fria medier.

Efter panelsamtalet delades Eskilstuna-Kurirens kulturpris på 30 000 kronor ut.

Priset gick till Lutte Berg, bland mycket annat också initiativtagare till Flens världsorkester där medlemmar från hela världen ger konserter långt utanför Flens gränser.

Han var oerhört glad för priset, berättade hur allting hade börjat, sa att det är fantastiskt att det finns så många världsdelar i Flen och talade sig varm för alla talanger som finns i Flen

– Bakom varenda dörr finns det en skatt. Det gäller bara för mig att inte förstöra det utan att organisera det och sikta högt, sa han.

  • Det kändes nästan som att han var där på riktigt, Eskilstuna-Kurirens legendariske chefredaktör JA Selander, när Folk och Kultur i Eskilstuna på lördagen gick in på sin sista dag. Skådespelaren Åke Sandén gestaltade honom så väl att man under ett par minuter utan att tänka, förflyttades bakåt i tiden. Foto:
  • – I en diktatur är den fria pressen det första man angriper. Ett mål är att misskreditera journalister, sa Eskilstuna-Kurirens chefredaktör Eva Burman bland annat under panelsamtalet på Folk och Kultur. Professor emeritus Kent Zetterberg och svenska Penklubbens ordförande Jesper Bengtsson deltog också i samtalet som handlade hotet mot pressfriheten, hotet mot journalister, källkritik och påverkanskampanjer då och nu. Foto:
  • Eskilstuna-Kurirens kulturpris på 30 000 kronor gick till Lutte Berg, bland mycket annat också initiativtagare till Flens världsorkester där medlemmar från hela världen ger konserter långt utanför Flens gränser. Foto:
1/

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaFritidJournalistikKulturMediaPressfrihetWEBB_TV
Relaterat