Detaljer viktiga i rättegång om Arbogamord

Västerås

Den 42-åriga kvinnan dränkte sin make innan kroppen dumpades i sjön nedanför sommarstugan utanför Arboga, enligt åklagarna.

Kvinnan nekar till alla anklagelser och hävdar att hon och maken planerade en framtid tillsammans.

Rättegången om det uppmärksammade Arbogafallet har inletts i tingsrätten i Västerås. Hennes make hittades drunknad på grunt vatten nedanför familjens sommarstuga utanför Arboga i augusti 2015. Enligt åklagarna var det kvinnan som, ensam eller i samförstånd med andra, berövade honom livet. Tre nära anhöriga är medmisstänkta för dådet, men ingår inte i detta åtal.

Den aktuella kvällen åkte mannen tillsammans med kvinnan till sommarstugan. Enligt åklagarna var fler personer på plats därute.

– Han drunknar någon gång under den här kvällen. Sannolikt vid 22-tiden. Och det är kvinnan som dränker honom, sannolikt tillsammans med någon annan. Det som är viktigt här är att han inte har några andra skador på kroppen, säger åklagare Jessica Wenna.

Mannen hade endast tre kiselalger i sina lungor, vilket enligt åklagaren talar för att han drunknat i annat vatten än i Hjälmaren.

Bevisläget i "drunkningsmordet"

Maken hittas drunknad på grunt vatten nedanför familjens sommarstuga utanför Arboga den 8 augusti 2015.

Dödsorsaken är inte fastställd, men mycket talar för drunkning.

Kvinnan ska under året före dödsfallet ha försökt förmå tre personer i sin omgivning att döda mannen.

Halten kiselalger i mannens lungor talar emot att han drunknat i Hjälmaren.

42-åringen har sagt att hon varit i sommarstugan under kvällen, men analyser av hennes telefon visar att så inte var fallet.

Mycket kort efter makens död, 4–5 dagar, krävde hon att få ut pengar från den falska livförsäkringen.

Kvinnan har för andra personer uppgett falska orsaker till makens död: bilolycka, arbetsplatsolycka, överdos och hjärtstopp.

Anhöriga ska vittna om att kvinnan tidigare hotat att hänga maken samt att han var vältränad och bra på att simma.

Kvinnans försvarare Amanda Hikes gör dock en annan tolkning av de fynd av alger som är dokumenterade i obduktionsrapporten. Hon menar att de låga halterna av kiselalger stämmer väl med hur sjöns vatten var beskaffat när mannen dog. Dessutom pekar hon på fynd av andra alger.

– De visar snarare att det är troligt att han drunknade i Hjälmaren, säger hon.

Den misstänkta kvinnan satt stilla och lyssnade till åklagarens berättelse under rättegångens första dag. Hon gjorde inga ansträngningar för att undvika att bli fångad på bild av de pressfotografer som fattat posto vid dörren till rättssalen. Under förhandlingarna såg hon bestämd ut och avslöjade inget om vad hon tänkte eller kände.

Under måndagens målade hennes försvarare upp en bild av 42-åringen och liv med maken: Det var bitvis stökigt och paret hade problem med pengar, men de planerade för en framtid tillsammans.

Exakt var det misstänkta mordet skett eller hur mannen ska ha dränkts framgår inte av polisens förundersökning. Åklagarna presenterade ingen egen teori under måndagen.

Pengar förs fram som motiv till mordet och mycket tid ägnas åt ämnet under första rättegångsdagen. En livförsäkring på två miljoner kronor som tecknades i makens namn hos försäkringsbolaget If är central i utredningen. Bara fyra dagar efter makens död ville kvinnan få ut försäkringen vilket är ovanligt tidigt, enligt åklagaren.

Kvinnan misstänks även för mord och mordförsök på sina föräldrar, året efter mordet på maken.

Åtalspunkterna

Kvinnan misstänks för fler brott. Detta är åtalspunkterna:

Mord och försök till mord: Den 42-åriga kvinnan och hennes pojkvän åtalas för mord på kvinnans pappa och mordförsök på mamman, genom knivhugg. I andra hand åtalas 42-åringen för anstiftan eller medhjälp till mord. Brottet skedde den 3 augusti 2016.

Mord: Den 42-åriga kvinnan åtalas för mord på sin make, genom dränkning. Kvinnan har, enligt åtalet, berövat maken livet ensam eller tillsammans med någon eller några andra. Brottet har skett den 7–8 augusti 2015.

Stämpling till mord, alternativt grov misshandel: Den 42-åriga kvinnan har försökt att anstifta en person att grovt misshandla eller döda maken. Hon ska också vid flera tillfällen ha försökt anstifta två andra personer, varav en är pojkvännen, att döda maken. Brotten ska ha skett under 2014 och 2015.

Försök till grovt bedrägeri genom brukande av falsk urkund: Kvinnan har i januari 2015 framställt en falsk livförsäkring för sin make genom att obehörigen ansöka om en försäkring om två miljoner kronor, enligt åtalet. Några dagar efter makens död har hon försökt förmå försäkringsbolaget att betala ut pengarna till henne.

Grovt bedrägeri: Kvinnan åtalas för att ha vilselett ett annat försäkringsbolag att betala ut 267 000 kronor i ersättning till henne efter makens död. Brottet har skett efter makens död, under augusti och september 2015.

Urkundsförfalskning: Kvinnan har förfalskat namnteckningar i en bouppteckning efter sin döde make. Det ska ha skett under hösten 2015.

Givande av muta: Kvinnan åtalas för att under tiden som häktad vid två tillfällen ha erbjudit en kriminalvårdare 5 000 kronor om denne tog emot ett brev och postade det utan granskning.

Hot mot tjänsteman: Kvinnan har i polisförhör hotat två förhörsledare med våld, enligt åtalet.

Källa: Åklagarmyndighetens stämningsansökan

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbogaEskilstunaArbogamordetKrim
Relaterat