En ny detaljplan är klubbad som gör att Gredbyvägen kan öppnas för genomfartstrafik. Foto:

Detaljplan klubbad för att öppna Gredbyvägen

Eskilstuna

Vallöftet att öppna Gredbyvägen hinner inte infrias under mandatperioden. Men politikerna i stadsbyggnadsnämnden kunde under onsdagen anta den nya detaljplanen som medger genomfartstrafik.

Gredbyvägen löper utmed järnvägen på Väster och ligger parallellt med Kungsgatan. Den har varit avstängd vid Tullgatan sedan många år men när den nuvarande politiska majoriteten tillträdde lovade man att vägen skulle öppnas igen under mandatperioden. Syftet är att förbättra den ansträngda trafiksituationen i Eskilstuna genom att avlasta den tungt trafikerade Kungsgatan men även Tullgatan och Hamngatan.

– Eskilstuna växer och vi behöver anpassa trafiksituationen efter ökade trafikflöden. Vi har tidigare öppnat upp Björksgatan för sipprande trafik och nu ändrar vi detaljplanen för Gredbyvägen för att även här kunna underlätta för trafiken kring Tullgatan-Kungsgatan för både bil och cykel, säger Sarita Hotti (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

De boende i området har motsatt sig planerna då de befarar att bullret kommer att öka och miljön försämras. De befarar också att antalet parkeringsplatser kommer att minska när vägen byggs om.

Tidigare kostnadsberäkningar för projektet har landat på 35 miljoner kronor, vilket bland annat inkluderar förstärkt bullerskydd för de boende, med nya fönster.

Sarita Hotti har tidigare uppgett att hon räknar med att detaljplanen kommer att överklagas.

Läs mer om dessa ämnen

KommunalpolitikTrafik