Så här kan det komma att se ut i hörnet av Klostergatan och Alfeltsgatan i framtiden. Foto:

Domstol ger grönt ljus för nybyggen vid Slottsskolan

Eskilstuna

Planerna på att bygga bostäder och en ny förskola intill Slottsskolan kan nu realiseras. Det står klart efter ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen.

I somras antog stadsbyggnadsnämnden en ny detaljplan för området mellan Slottsskolan och Alfeltsgatan i centrala Eskilstuna. På den mark som i dag består av parkeringsplatser vill två lokala byggherrar – Stadskoncept AB samt Klara fastigheter – uppföra nya bostäder. Detaljplanen överklagades av en privatperson samt en intilliggande bostadsrättsförening. De har invänt mot att detaljplanen tillåter att de nya husen får byggas i upp till åtta våningar, något som de hävdar skulle innebära betydande skuggeffekter. De befarar också att trafikmängden kommer att öka och att det blir brist på parkeringsplatser. Mark- och miljödomstolen avslog deras överklagan. Bostadsrättsföreningen gick vidare till Mark- och miljööverdomstolen som nyligen meddelade att de inte ger något prövningstillstånd. Därmed har detaljplanen vunnit laga kraft.

De planer Stadskoncept AB har omfattar 50 bostadsrättslägenheter. Arkitekten Stella Lindstam som är delägare i företaget har tidigare sagt till tidningen att de vill komma i gång med bygget så snabbt som möjligt.

Klara fastigheter har också för avsikt att bygga cirka 50 lägenheter på sin del av marken, en blandning av studentlägenheter och hyreslägenheter. Men en byggstart ligger en bit fram i tiden. Bolagets vd Tobias Spångberg har sagt att man först ska färdigställa de cirka 140 lägenheter som de just börjat bygga i kvarteret Nätet på Norr.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

BostadBostadsmarknadenByggnation
Relaterat