Det ska bli lättare för äldre i Eskilstuna att få ett beslut om hemtjänstinsatser.

Enklare för äldre att få hemtjänst i Eskilstuna

Eskilstuna

Det ska bli lättare för äldre att få tillgång till hemtjänst i Eskilstuna kommun. Det beslutade kommunstyrelsen under tisdagen.

Bakgrunden till beslutet är en ändring i socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 juli år. Den nya bestämmelsen ger kommunerna rätt att fatta beslut om vissa hemtjänstinsatser utan föregående biståndsprövning. I stället för en grundlig och bitvis omfattande utredning ska ett beviljande grundas på om den äldre själv bedömer att dens förmåga att klara sig själv inte räcker till.

Att hemtjänstinsatser av mer generell natur kan tillhandahållas i ett tidigt skede har positiva effekter även för den kommunala apparaten. Det kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande och kostnadskrävande äldreomsorg. Dessutom tros regeländringen leda till minskad administration. Därigenom kan berörd personalen i större utsträckning fokusera på hur hemtjänstens kvalitet och hur arbetet utförs.

Vård- och omsorgsförvaltningen får nu i uppdrag att påbörja arbetet med att införa de nya bestämmelserna med sikte på att de ska börja gälla från den 1 januari 2019.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunHemtjänstÄldreomsorg
Relaterat