Under rättegångens sista dag diskuterades de rättspsykiatriska undersökningarna av Johanna Möller och Mohammad Rajabi. Foto:

Åklagaren: Möllers personlighetstyp stämmer överens med brottet

Västerås

Under den sista rättegångsdagen om Sommarstugemorden diskuterades de rättspsykiatriska undersökningarna av Johanna Möller och Mohammad Rajabi.

Ingen av de två hade en allvarlig psykisk störning då brotten begicks, men enligt åklagaren är en person med Möllers personlighet kapabel att begå mord.

Redan i juni kom tingsrättens beslut, Johanna Möller, 42, och Mohammad Rajabi mördade Möllers pappa och de försökte mörda hennes mamma. De kom också fram till att Möller är skyldig till anstiftan till mord på sin exman.

Sedan dess har Möller och Rajabi genomgått rättspsykiatriska undersökningar. Det slogs då fast att ingen av de två led av en allvarlig psykisk störning när brotten begicks.

Många detaljer i de rättspsykiatriska undersökningarna är sekretessbelagda. Men Jessica Wenna uttalade sig ändå om Möllers personlighet.

— Den personlighetstyp som undersökningen har kommit fram till att Johanna har stämmer överens med en person som är kapabel till att begå den aktuella gärningen och att göra den på det sättet det har begåtts, sade hon utan att gå närmare in på vilken personlighetstyp det handlade om.

Att varken Möller eller Rajabi hade en allvarlig psykisk störning när brotten begicks innebär att de båda kan dömas till fängelse.

Rajabi har nyligen genomgått en åldersbedömning. Då man bara kan dömas till livstidsstraff om man har fyllt 21 år är det relevant för Rajabis del. Han menar själv att han var 20 år då brottet begicks.

Den sista rättegångsdagen inleddes med att den rättsläkare som bedömt Rajabis ålder ringdes upp på telefon.

Rättsläkaren bedömer att Rajabi är över 18 år. Men mer än så kan de inte fastställa.

— Det som är intressant är om Mohammad hade fyllt 21 år eller inte vid brottet. Undersökningen från rättsmedicinalverket hjälper oss inte alls, sade åklagaren Jessica Wenna.

Hon hänvisade till att Rajabi vid flera tillfällen uppgett andra åldrar.

— I privata sammanhang har han sagt till både Johanna och vänner att han är äldre. Det tyder på att han faktiskt är över 21 år och då kan han dömas till livstids fängelse, sade hon.

Rajabis advokat Lars Jähresten håller inte med.

— I Sverige har han uppgett att han är 25 år för att inte åldersskillnaden mellan honom och Johanna Möller ska verka så stor. Det är en rimlig förklaring, säger han.

Lars Jähresten hänvisade också till en id-handling som Rajabis släktingar har skickat, som styrker att han är över 21 år gammal.

Åklagaren yrkar på livstidsstraff för både Rajabi och Möller. Domen kommer den 21 augusti.

Läs mer om dessa ämnen

Arbogamordet

Mest delat denna vecka