Eskilstuna inför valfrihet i socialtjänsten

Eskilstuna

Nu införs valfrihet för personer som ska vårdas på hem för vård och boende, HVB-hem. Det beslutade Eskilstuna kommunfullmäktige under torsdagen.

Med undantag för Vänsterpartiet ställde sig samtliga partier i kommunfullmäktige bakom beslutet att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, inom socialtjänsten i Eskilstuna.

Beslutet innebär att kommunen kommer att upphandla utförare för HVB-verksamhet. Antalet är obegränsat men de som blir aktuella måste uppfylla de krav som kommunen fastställer. Kommunen väljer vilken ersättning som kommer betalas ut och den blir lika för alla.

Den enskilde kan sedan själv välja utförare.

— Det här ger oss större kostnadskontroll och är även ett bra sätt att höja kvalitetskontrollen, kommenterade Göran Gredfors (M), socialnämndens ordförande.

Bland andra Erika Rydja Sandvik (L) pekade på många fördelar.

— Det öppnar för fler företag att komma in på marknaden och ökar valfriheten och kvaliteten i verksamheten.

Maria Chergui, Vänsterpartiets gruppledare, var däremot kritisk.

— De här personerna befinner sig i en stund i livet där de är väldigt sårbara och har svårt att avgöra vad som är bäst för dem. Därför måste vi vara säkra på att de får den bästa kvaliteten. Det finns ganska många som vill tjäna pengar på det här och inte har personen det gäller i första rummet. V vill stoppa vinster i välfärden.

Maria Chergui efterlyste också en barnkonsekvensbeskrivning. Hon fick dock inte gehör för sina synpunkter.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunKommunalpolitikSocialtjänst
Relaterat

Mest delat denna vecka