• Mehmed Hasanbegovic, socailförvaltningens chef.
1/

Eskilstuna kommun varslar 60 anställda om uppsägning

Eskilstuna

Eskilstuna kommun varslar 60 anställda om uppsägning. Orsaken är den senaste tidens kraftiga minskning av antalet ensamkommande barn och ungdomar.

De som berörs av varslet arbetar i den organisation inom socialförvaltningen som byggdes upp i samband med de stora flyktingströmmarna hösten 2015. De yrkesgrupper som drabbas är handledare/boendestödjare, kockar, enhetschefer och teamledare. De anställda informerades av arbetsgivaren under måndagen och under tisdagen läggs varslet om uppsägningar till Arbetsförmedlingen.

Ett anställningsstopp har införts som gäller de aktuella befattningarna. Kommunens förhoppning är att uppsägningar ska kunna undvikas genom att berörd personal omplaceras.

— Vi hoppas kunna lösa situationen på bästa sätt och jag tror det finns goda chanser till omplaceringar för många, säger socialförvaltningens chef Mehmed Hasanbegovic.

Under 2015 kom över 350 ensamkommande barn till Eskilstuna. I det skedet utökade socialförvaltningen sin organisation med 150 medarbetare för att klara av mottagandet.

Sedan dess har antalet ensamkommande minskat drastiskt samtidigt som många av dem som redan kommit fått sina asylbeslut. Och enligt Migrationsverkets prognoser väntas antalet nyanlända ligga på en låg nivå framöver.

Kan det komma fler varsel med tanke på det fortsatt låga antalet ensamkommande?

— Det vi gjort nu är första steget i en anpassning av verksamheten och jag tror inte på ytterligare varsel, säger Mehmed Hasanbegovic.

Beslutet har också påverkats av att staten i somras sänkte ersättningen till kommunerna för mottagande av ensamkommande. Detta har bland annat lett till att Eskilstuna kommun ställt om från HVB-hem till mindre kostnadskrävande stödboenden som har färre anställda.

— De kraftigt sänkta ersättningarna från staten gör att vi nu anpassar oss till nya budgetmässiga förutsättningar och vi har en skyldighet att hantera skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt, säger han.

Personalens reaktioner efter beskedet var blandade, enligt Mehmed Hasanbegovic.

— Vi har pratat om det förändrade läget en längre tid så det finns en viss förståelse. Samtidigt finns det naturligtvis en oro bland många för sina jobb. Jag är imponerad av det arbete som gjorts. Vi blev alla överväldigade över det stora antalet ensamkommande som kom men vi klarade av det tillsammans, säger han.

Även Migrationsverket med sina 8600 anställda skär ner kraftigt på sin personalstyrka. Förslag finns att antalet anställda inom asylprövningen ska minska från 2 000 till närmare 800 under nästa år.

Under måndagen fattade också överförmyndarnämnden i Eskilstuna/Strängnäs beslut om att sänka ersättningen för vissa av de som är gode män för ensamkommande. Sänkningen gäller förordnanden som är beslutade före 1 juli i år och träder i kraft den 1 januari. En god man för ensamkommande får nu ett arvode på 1500 kronor i månaden när barnet är asylsökande.

Migration

Under 2015 sökte nästan 163 000 personer asyl i Sverige. Toppveckan var vecka 46 då det registrerades 10 563 asylsökande varav 2 861 ensamkommande barn. Det ska jämföras med den senaste sjudagarsperioden i år då 524 asylsökande, varav 32 ensamkommande, registrerades.

Källa: TT/Migrationsverket

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunMigration

Mest delat denna vecka