Här råder fortsatta rekommendationer att koka dricksvattnet i Eskilstuna. Nyckelön på Västmanlandssidan av Kvicksund har tagits bort, i övrigt ser kartan likadan ut som tidigare. Foto:

Eskilstunabor uppmanas fortsätta koka vattnet ett tag till

Eskilstuna

Under måndagen kom det väntade beskedet från Eskilstuna energi och miljö om att kokningsrekommendationerna för dricksvattnet fortsätter att gälla.

— Invånarnas säkerhet är prioriterad. Vi följer de strikta regler som gäller för kontroll av dricksvattenkvaliteten och vidtar alla nödvändiga åtgärder innan vi kan häva kokningsrekommendationen, säger Admir Ibrisevic, chef för vatten och avlopp vid Eskilstuna energi och miljö, i ett pressmeddelande.

Snart två veckor har gått sedan koliforma bakterier upptäcktes i dricksvattenledningarna i delar av Eskilstuna. Rekommendationen att koka allt vatten som ska användas till mat och dryck råder fortfarande i drabbade områden i Eskilstunas centrala, norra och östra delar. Redan från början uppgav Eskilstuna energi och miljö att kokningspåbudet sannolikt skulle gälla upp till tre veckor efter bakterielarmet.

Kokningsrekommendationen har även gällt hela Kvicksund. Under måndagseftermiddagen hävde emellertid Mälarenergi, alltså Västerås motsvarighet till Eskilstuna/Strängnäs energi och miljö, kokningsrekommendationen för Nyckelön på Västmanlandssidan. Det är dock Eskilstuna energi och miljö som levererar drickvattnet till kunderna på båda sidor av Kvicksundsbron. Mälarenergi motiverar sitt hävningsbeslut med att godkända prover har tagits på dricksvattnet i Nyckelöns ledningsnät med en veckas mellanrum. Boende i Eskilstunadelen av Kvicksund uppmanas fortfarande att koka sitt dricksvatten.

— För Eskilstunas del gäller fortfarande rekommendationen att koka vattnet, även om de flesta av våra prover också visar att bakteriehalterna understiger den föreskrivna gränsen. De åtgärder som vidtagits, spolning och förstärkt klorering, har haft positiva effekter. Nästa steg är att säkerställa att effekterna också kvarstår efter det att åtgärderna avslutats. Vi häver inte heller kokningsrekommendationen innan våra prover är godkända för hela området. Oavsett bakteriehalt måste vi förhålla oss till försiktighetsprincipen och de rutiner som gäller vid förekomst av icke godkända resultat, säger Admir Ibrisevic.

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaBakterielarmetDricksvatten