• Så här ser det reviderade förslaget ut för bostadsplanerna i norra Årby. De slutna kvarter som fanns med i de tidigare skisserna har öppnats upp.
  • Karin Israelsson och Sara Duvelid från Eskilstuna kommun jobbar med byggplanerna för Årby Norra. Under torsdagen var de på Årby M för att informera om bostadsplanerna och återkoppla med Årbyborna som lagt ned mycket tid och engagemang i planerna. Foto:
1/

Ett steg närmare byggstart för 600 bostäder i Årby

Eskilstuna

Efter dialog med både byggherrar och boende har ett nytt förslag tagits fram för de 600 bostäder som ska byggas i Årby.

— Jag hoppas att det blir ett lyft för hela området när det blir klart, säger Sara Duvelid, planeringsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Förra hösten stod det klart vilka fem byggherrar (se faktaruta) som ska vara med och utveckla den norra delen av Årby. Det nya bostadsområdet ligger mellan de befintliga bostadshusen och idrottsplatsen. I maj hölls ett dialogmöte med Årbyborna och de synpunkter som då kom fram har gjort att de första förslagen på utformning har reviderats.

— Många av de boende i Årby pekade på risken för att det nya området skulle bli slutet och instängt. Vi har tagit till oss av detta och kommit fram till lösningar som ökar tillgängligheten till parker och skapat ett stråk till och från Årbyreservatet, säger Sara Duvelid.

Det nya förslaget har tagits fram i olika workshops med byggherrar och arkitekter. Totalt handlar det om uppskattningsvis 600 nya bostäder varav cirka 100 utgörs av radhus i tre olika områden. När det gäller flerfamiljshusen har de flesta byggherrar gett uttryck för en vilja att bygga hyresrätter. I planerna ingår också bygget av ytterligare en förskola utöver den redan befintliga på Årbygatan, samt ett äldreboende.

— Nu är alla överens om strukturen, det vill säga utformningen av gator, höjden på hus och var parkerna ska ligga, säger Karin Israelsson på kommunens mark- och exploateringskontor.

Förhandlingar hålls nu med de fem byggherrarna om vad de ska betala för marken.

— Nu kommer de att få reda på vilka ytor de ska få bygga på och jag hoppas att vi kan bli klara om några veckor, säger Karin Israelsson.

Så fort avtalen är påskrivna kan arbetet med en ny detaljplan starta. Den beräknas kunna antas efter ett och ett halvt år vilket innebär att en byggstart skulle kunna ske under hösten 2019.

En av stötestenarna som återstår att lösa handlar om utformningen av parkeringsplatser i området. En stor del av de planerade bostäderna byggs på mark som i dag består av stora underutnyttjade parkeringsytor med en beläggning på endast 30 procent dagtid.

— I det förslag vi jobbat med kommer ett parkeringsgarage att byggas ihop med det höga hus som är placerat närmast infarten till Eskilstuna. Men vi är inte klara med hur det ska gestaltas, säger Sara Duvelid.

Hon hoppas och tror att det nya bostadsområdet ska bidra till att lyfta och utveckla hela stadsdelen.

— Det är viktigt att vi får till parkerna i det nya området så att alla kan nyttja dem och att vi till exempel kan starta stadsodlingar i området. Sen vill vi också att det här ska bidra till att de som bor i Årby i dag ges en chans att göra bostadskarriär.

Fem byggherrar

Kommunens arbete med att ta fram bostadsplaner för Årby Norra har skett i en så kallad byggherredialog. Följande fem byggherrar är med i projektet:

Bygg-Fast

Frense Larsson byggnations AB

Klara fastigheter

Reinhold Gustavsson förvaltnings AB

Svenska stadsbyggen

Läs mer om dessa ämnen

ÅrbyBostad

Mest delat denna vecka