Sörmländska barns hälsa sticker ut i en nationell jämförelse. Foto:

Fattigdom och dålig hälsa bland sörmländska barn

Sörmland

Barnfattigdom, fetma och passiv rökning hör till det som gör att vårdtyngden för barnhälsovården i Sörmland är högst i landet. Den visar landstingets barnhälsovårdsrapport för 2017.

Det är ingen munter bild som framkommer i den årliga rapporten från landstingets barnhälsovård. De sörmländska barnen utsätts för många hälsorisker:

17 procent av pappor till spädbarn röker – den högsta andelen i landet.

12 procent av alla fyraåringar är överviktiga – den tredje högsta andelen i landet.

Barnfattigdomen hör till de högsta i landet.

Sammantaget har Sörmland den högsta vårdtyngden bland alla landsting när det gäller barnens hälsa.

– Barn i Sörmland omges av betydande riskfaktorer för ohälsa och vårdtyngden för barnhälsovården i Sörmland är hög. För att kunna arbeta med riktat stöd till barn och familjer med ökat behov har barnhälsovården i Sörmland förstärkts med ytterligare fyra barnhälsovårdssjuksköterskor på heltid under 2017, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland.

För att bryta trenden har en hel del insatser gjorts. Hit hör nya barnhälsovårdsprogram med fokus på teambesök hos treåringar, temadagar om kvinnlig könsstympning samt föräldrastödsprogram som riktar sig till föräldrar med barn som har övervikt eller fetma.

Men ytterligare satsningar behövs enligt Charlotte Nylander.

– Det är viktigt med riktade insatser för barn i utsatthet och vi behöver fler familjecentraler. Där ges en unik möjlighet att knyta ihop alla resurser för att barn ska få en så bra start i livet som möjligt. Glädjande nog planeras för tre nya familjecentraler i Sörmland under 2019; i Gnesta, Flen och i stadsdelen Fröslunda i Eskilstuna.

Årsrapporten baseras på uppgifter från nära 21000 barn inskrivna i barnhälsovården. 33 procent av dessa barn har utländsk härkomst, en faktor som påverkar hälsan enligt statistiken.

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandBarnbarn och familj sjukvård och hälsa
Relaterat