Fem pappamånader istället för tre. Det föreslår regeringens utredare i dag. Arkivbild. Foto:

Oppositionen säger nej till fler pappamånader

Inrikes

Fem månader i föräldraförsäkringen ska reserveras för pappan. Det föreslår regeringens utredare – som också vill att pappor ska ta ut mer ledighet när barnen är små. Men samtliga borgerliga partier och Sverigedemokraterna säger nej.

Utvecklingen mot ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen går långsamt. Fortfarande – mer än 40 år efter det att försäkringen lanserades – tar kvinnor ut 90 procent av dagarna för barn under två år.

Det vill regeringen ändra på och regeringens utredare föreslår nu att fler månader viks åt vardera föräldern. De så kallade "pappamånaderna" utökas från tre till fem.

– Det har tagit lång tid att förändra beteendet, så jag tror att det krävs en kraftigare reservering av månader, säger utredaren Lars Arrhenius.

Men tanken är inte bara att pappor ska ta ut fler dagar – utan också tillbringa mer tid med barnen när de är riktigt små. Förslaget innebär att fler dagar än i dag måste tas ut i yngre åldrar, redan innan barnet fyller tre.

– Det är då barnets behov är som störst. Med det här förslaget hoppas jag att pappor ska ta ut mer när barnet är litet och på det sättet skapa en bättre relation med sina barn, säger Lars Arrhenius.

Att dela precis hälften är däremot inget som bör införas, anser utredaren.

– Det handlar om att det ser olika ut för olika barn, barns behov skiftar och familjers situation ser olika ut, säger han.

Samtidigt vill de flesta föräldrar själva få bestämma hur ledigheten ska tas ut, enligt opinionsundersökningar som genomförts på senare år.

– Det är den frågan som ständigt är uppe: Hur mycket ska staten styra? Här är det viktigt att tänka på barnens perspektiv och barnens behov av att ha en nära relation med fler än en förälder, säger Arrhenius.

Han föreslår också en ny rätt att överlåta föräldradagar till utomstående.

– Det kan handla om morfar, farfar eller någon annan i barnets närhet.

Detta skulle kunna gynna till exempel ensamstående, egenföretagare eller familjer där fler än två personer utövar ett föräldraskap.

Det ska också bli lättare att lämna över dagar till en sambo. Exempelvis ska en mamma som skilt sig kunna överlåta föräldradagar till en ny "plastpappa" som hon bor ihop med, utan krav på att de ska vara gifta eller ha barn ihop.

Socialminister Annika Strandhäll (S) vill ännu inte säga om regeringen kommer att gå vidare med förslagen.

– Det är viktigt att båda föräldrar finns med i de små barnens liv. Intentionen när föräldraförsäkringen kom på 70-talet var att den skulle vara individualiserad, säger hon.

Utredaren Lars Arrhenius och socialminister Annika Strandhäll. Foto:

Hon framhåller att det ojämställda uttaget får stora konsekvenser för kvinnor.

– Det har stor påverkan på kvinnors arbetskraftsdeltagande, lön, hälsa, ansvar för det obetalda hemarbetet och pension. Så att det är klart att vi ska ha trygghetsförsäkringar som också stimulerar en större jämställdhet.

Men samtliga borgerliga partier och Sverigedemokraterna säger nej.

– Vi är positiva till vissa delar i förslagen, att man vill öka flexibiliteten i försäkringen, det har vi förordat. Men vi är kritiska till att öka från tre till fem månader. Det kommer vi inte att stödja, säger Moderaternas talesperson Johan Forssell.

– Nu har man ju nyss utökat från två till tre. Det rimliga hade väl varit att man låtit det sätta sig och utvärderat det, säger han.

– Det är väldigt mycket att gå från nuvarande tre månader till fem månader. Det är ju förskräckligt. Vi vill ju helst att man inte öronmärker alls, även om vi inte tänker riva upp de tre månader som är i dag om vi skulle komma till makten, men att gå till fem månader är ju otroligt, säger Centerns talesperson Solveig Zander (C) till TT.

– Det ökar ju inte jämställdheten, tvärtom. Det kommer bara leda till att fler dagar inte tas ut, säger Zander, som inte tror att det finns någon majoritet för förslaget i riksdagen.

Liberalerna var de som drev fram de så kallade pappamånaderna, som i dag är tre. Men nu säger partiet nej.

– Vi har varit pådrivande för en jämställd föräldraförsäkring och införande av de tre månaderna, men vi konstaterade på vårt senaste landsmöte att det går för långsamt. Vi föreslår därför en helt ny modell, där man får 100 procent i ersättning under ett år och då ska det vara uttaget innan barnet fyller två år. Allt ska vara uttaget innan sju år, säger partisekreteraren Maria Arnholm (L) till TT.

Framför allt vill Liberalerna komma bort ifrån att föräldrar drar ut på föräldraförsäkringen för länge, vilket alltsom oftast innebär att kvinnor blir borta för längre från arbetsmarknaden och släpar efter i lön och pension.

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är emot att man reserverar några månader över huvud taget.

– Vi vill öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen, som faktiskt gör det möjligt för föräldrar att få livet att gå ihop. Problemet är att det finns begränsningar i flexibiliteten i dag som drabbar papporna, som påverkar deras möjligheter att ta ut dagar på samma flexibla sätt som mammorna, säger Kristdemokraternas talesperson Emma Henriksson till TT.

– Vi är inte alls förtjusta i det, vi är ju även emot de nuvarande tre månaderna och det här är ju ännu värre. Jag skulle säga att det är totalt verklighetsfrånvänt, säger SD:s talesperson Julia Kronlid (SD).

En ny modell

Enligt förslaget ska föräldrapenning kunna tas ut under högst 460 dagar sammanlagt för föräldrarna – jämfört med 480 i dag.

Fem månader, alltså totalt 151 dagar, reserveras för vardera föräldern – jämfört med 90 dagar i dag.

390 dagar måste tas ut innan barnet fyllt tre. I dag gäller att 384 dagar ska tas ut innan barnet fyllt fyra.

Dagar ska kunna tas ut till barnet fyller 10 år, mot 12 i dag.

Åren efter det att barnet fyllt tre har föräldrarna 10 dagar per år att ta ut. Av dessa är tre reserverade för vardera förälder och kan inte överlåtas.

Det ska också bli lättare att lämna över dagar till andra, både till en sambo och till en utomstående, som morfar eller farmor.

De 90 så kallade lägstanivådagarna slopas. I stället betalas full föräldrapenning ut för samtliga 460 dagar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Källa: Utredningen om en modern föräldraförsäkring

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

BarnInrikespolitikPolitikbarn och familj
Relaterat