Fler får behålla cykeln

Eskilstuna
annons

Allt färre cyklar stjäls i Eskilstuna. Under 2016 minskade cykelstölderna med tio procent och på 20 år har antalet stölder halverats.

Antalet anmälda cykelstölder minskar i hela Sverige enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Förra året var minskningen två procent i riket men i Eskilstuna är alltså siffran betydligt högre, 9,5 procent.

Tittar man på utvecklingen under en längre tid är trenden tydlig. På tjugo år har cykelstölderna minskat med hälften.

— Man ska ta all statistik med en nypa salt, det kan finnas mörkertal och till en del handlar det säkert om benägenheten att anmäla. Men visst är det glädjande och intressant att cykelstölderna minskar över tid, säger Klas Elm, vd för Svensk cykling som sammanställt statistiken från BRÅ.

Han pekar på flera faktorer som kan förklara minskningen.

— I takt med att cykeln blivit ett mer accepterat transportfordon har vi lärt oss hur vi ska ta hand om och skydda våra cyklar. Sedan har kvaliteten på låsen stor betydelse.

Läs mer om dessa ämnen

CykelStöld
annons

Mest delat denna vecka