• Läckan kunde strax före 08.30 på onsdagen lokaliseras och isoleras, och grävarbeten inleddes för att komma åt ledningen som sprungit läck. Foto: Anders Nilsson
  • Det dröjde drygt fyra timmar innan läckan kunde lokaliseras till korsningen mellan Gustafsvägen och Schröderstiernas väg. Foto: Anders Nilsson
1/

Hushåll i Eskilstuna utan vatten efter läcka

Eskilstuna
annons
En vattenläcka gjorde tidigt på onsdagsmorgonen flera områden i Eskilstuna vattenlösa. Larmet om läckan kom vid fyratiden, och det kom att dröja drygt fyra timmar innan alla hushåll hade vatten i kranarna igen.

Under arbetet med att lokalisera läckan stängde Eskilstuna Strängnäs Energi & miljö av ett antal ventiler, vilket gjorde att vattentillförseln bröts helt till flera stadsdelar. Vid femtiden på onsdagsmorgonen gick man ut med information på sin webbplats om avbrott i Eskilstuna centrum, Valhalla, Vallby och Årby.

Strax innan klockan sex hade läckan ringats in, och alla drabbade stadsdelar utom Valhalla hade då fått sitt vatten tillbaka. I Valhalla drog det dock ut på tiden, och där ställdes vattentankar ut för de boende i korsningen Gustafsvägen/Vallbygatan.

Drygt fyra timmar efter larmet lokaliserades till slut läckan till korsningen mellan Gustafsvägen och Schröderstiernas väg i Valhalla, och grävarbeten inleddes. Läckan kunde även isoleras, så att vattnet kunde släppas på till det sista 20-talet fastigheter i Valhalla som då ännu saknade vatten.

Vid halv nio uppgav Andreas Bander, driftschef för vatten och avlopp, att ingen längre saknade vatten. Han flaggade dock för att det kunde vara fortsatta problem med vattnet i de drabbade områdena trots att läckan både lokaliserats och isolerats.

– Man kan få lite rostfärgat vatten när man spolar. Men det är bara att spola tills det blir klart, och undvika att dricka det om det är rostfärgat, säger han.

Hur många hushåll som drabbades initialt kan Bander inte svara på, men i och med att vattnet stängdes av i både Eskilstuna centrum och Årby var det sannolikt ett stort antal hushåll.

Tidningen fick under morgontimmarna på onsdagen flera rapporter från privatpersoner, om problem även i Slagsta och Måsta. Områden som enligt Energi & miljös driftkarta på webben inte skulle ha varit drabbade.

– I Slagsta finns lite vatten, men inget tryck, så duscha går inte, uppgav en privatperson för tidningen.

De problem boende i dessa områden upplevde berodde enligt Bander sannolikt på felsökningen. När ventiler stängs av för att en läcka ska kunna lokaliseras och åtgärdas kan trycket i ledningarna påverkas i olika grad, även i ledningar som inte finns i direkt anslutning till läckan.

annons

Mest delat denna vecka