Mälardalens högskola utgjorde scenen när statsrådet Helene Hellmark Knutsson under måndagen presenterade regeringens vårbudget. Högskolans rektor Paul Pettersson fick bland annat besked om 670 nya högskoleplatser fram till 2021. Riksdagsledamoten Hans Ekström (S) och kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), fanns också på plats. Foto:

Fokus på vård och välfärd i vårbudgeten

Eskilstuna

Fortsatta satsningar på välfärden går framför skattesänkningar. Det var budskapet från Helene Hellmark Knutsson (S), minister med ansvar för högre utbildning och forskning, när hon presenterade vårbudgetens innehåll på Mälardalens högskola under måndagen.

Regeringens bild av läget i landet är föga överraskande väldigt ljus så här i slutet av mandatperioden.

— Vi har vänt utvecklingen från den borgerliga regeringens skattesänkningar till ett överskott i statens finanser på 50 miljarder kronor. Vi har 250000 fler människor i jobb varav 100000 har anställts inom skola, vård och omsorg. Skolresultaten blir allt bättre och ungdomsarbetslösheten har inte varit lägre sedan 2003, sade Helene Hellmark Knutsson under budgetdragningen på högskolan.

I den vårändringsbudget som presenterades under måndagen finns nya satsningar med på 2,6 miljarder kronor jämfört med den budget för 2018 som lades fram i höstas. Och tonvikten ligger på välfärdsfrågorna.

— I budgeten för 2018 finns reformer för 40 miljarder, varav 36 ligger på välfärden. Nu skjuter vi till ytterligare pengar för att investera i välfärden, men där vi också satsar på att snabba på etableringen av nyanlända, bekämpa kriminaliteten och se till att vi får ett fossilfritt Sverige i framtiden.

600 miljoner kronor går till en särskild satsning på att göra vården mer lättillgänglig. För Sörmlands del motsvarar det ett tillskott på cirka 18 miljoner kronor 2018.

350 miljoner kronor satsas på att höja kvalitén inom äldreomsorgen. För Sörmlands kommuner motsvarar det drygt 11 miljoner kronor att dela på.

— Det är en otroligt viktig satsning som bland annat handlar om investeringar i välfärdsteknik som till exempel mobila trygghetslarm. Våra äldre ska kunna känna sig trygga i sina hem.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, hade gärna sett att ministern hade haft mer pengar med sig till de många kommuner i landet som kalkylerar med stigande kostnader de närmaste åren för att kunna klara välfärden.

— Jag är inte nöjd men heller inte förvånad. Satsningarna brukar komma i höstbudgeten och jag tror att regeringen sparar på krutet. Så jag är inte orolig, säger han.

Att ytterligare välfärdssatsningar ligger en bit framåt i tid bekräftas av Helene Hellmark Knutsson.

— Behoven är stora men det är viktigt att vi har ett överskott i finanserna för att kunna ha en buffert. Och några skattesänkningar blir det inte under nästa mandatperiod. Däremot kommer vi att behöva satsa fem miljarder kronor ytterligare per år på välfärden eftersom befolkningen ökar och antalet äldre blir allt fler, säger Helene Hellmark Knutsson som också utlovade 670 nya högskoleplatser på Mdh fram till år 2021.

— Vi har ett stort kompetensbehov, framför allt av lärare men också inom den hårt konkurrensutsatta exportberoende industrin.

Vårbudgeten

Vårpropositionen är regeringen förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Den innehåller bedömningar av det ekonomiska läget och hur ekonomin kommer att se ut på längre sikt. De förändringar som presenteras i vårbudgeten är normalt sådant som inte varit kända tidigare. Budgetpropositionen som läggs i september är mer detaljplanerad med anslag och inkomster för det kommande budgetåret.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Mälardalen högskolaregeringenPolitik
Relaterat