Företagen nöjda med Eskilstuna kommun

Eskilstuna
annons

Företagen i Eskilstuna är nöjda med den service kommunen erbjuder. Det visar senaste nöjd kund-mätningen.

Enligt mätningen, som Eskilstuna kommun för tredje året ingår i, noterades 2016 indexet 75. En enhet bättre än 2015 års mätning.

— Vi ser en positiv trend i Eskilstuna med bland annat lägre arbetslöshet, stora etableringar och en förbättrad service till våra företag. Allt det här tillsammans skapar ett bättre näringslivsklimat i Eskilstuna som i sin tur skapar möjligheter för företag att utvecklas och människor att få jobb, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) i en kommentar.

De verksamheter som mäts i undersökningen är brandtillsyn, markupplåtelse, bygglov, serveringstillstånd, livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Den mest ökade nöjdheten finns på området miljö- och hälsoskyddstillsyn, där index på två år har hoppat upp från 49 till 71.

— Under året har vi fokuserat på att förbättra bemötandet framförallt i miljö- och hälsoskyddstillsynen. Vi prioriterade först och främst det skriftliga bemötandet efter förra mätningen. Det har vi nu gjort med inspiration från Skatteverkets bemötanderesa. Det tror jag är anledningen till att vi höjer oss ytterligare i årets mätning, säger Ulf Lindstrand, förvaltningschef, miljö- och räddningstjänstsförvaltningen. 

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaArbetsmarknadEkonomi/Företag
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka