Andelen sjätteklassare med godkänt i alla ämnen sjunker – i Sörmland och i riket i stort. Arkivbild. Foto:

Fortsatt nedåt för sjätteklassarna – Sörmland klart under rikssnittet

Sörmland

De svenska sjätteklassarnas betygsresultat sjunker för tredje året i rad, enligt Skolverkets undersökning. I Sörmland redovisar sju av nio kommuner resultat under rikssnittet.

Andelen sjätteklassare med genomgående godkända betyg är nere på 77,1 procent för läsåret 2017/2018. Det är en nedgång från 80,5 procent 2015. Sedan 2015 har resultaten successivt försämrats år efter år. I Sörmland är andelen 72,3 procent, en nedgång från 73,9 procent 2015.

Sju av Sörmlands nio kommuner redovisar resultat under rikssnittet. Undantagen är Trosa och Nyköping med 84,6 respektive 79,2 procent. Sämst i klassen är Flen med 56,3 procent. I Strängnäs och Eskilstuna var andelen 74 respektive 70,4 procent.

Enligt Skolverkets statistik skiljer sig resultaten åt beroende på kön, bakgrund och skola. Bland killarna är det 74,1 procent som får godkänt eller högre i samtliga ämnen. Bland tjejerna är motsvarande siffra 80,3 procent. Att tjejer presterar bättre än killar har även tidigare års resultat visat.

Även föräldrarnas utbildning har stor påverkan på elevernas prestation. Bland elever med högutbildade föräldrar hade nästan 90 procent godkänt i alla ämnen. Bland barn till lågutbildade var siffran endast 35 procent.

Skillnaderna är stora även mellan kommunala och fristående skolor. Av sjätteklassare i friskolor hade nästan 83 procent godkänt i alla ämnen, i kommunala skolor 76 procent.

Slöjd är det ämne där högst antal elever fick godkänt (97,6 procent), följt av bild, hem- och konsumentkunskap och musik. Ämnet där flest elever fick ett högt betyg (A eller B) var engelska. Underkänt (F) var vanligast i svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Enligt Skolverket varierar antalet ämnen som eleverna kan få betyg i beroende på hur undervisningen är upplagd, vilket påverkar jämförbarheten över tid och mellan skolor.

Så ser statistiken ut i Sörmland

Andelen elever med godkänt i alla ämnen läsåret 2017/2018. Läsåret 2016/2017 inom parentes.

Sörmland 72,3 % (72,4)

1. Trosa 84,6 % (80,7)

2. Nyköping 79,2 % (75,6)

3. Gnesta 75 % (79)

4. Strängnäs 74 % (70,5)

5. Eskilstuna 70,4 % (72,4)

6. Katrineholm 70,3 % (67,8)

7. Oxelösund 67,9 % (72,6)

8. Vingåker 67,3 % (78,2)

9. Flen 56,3 % (58,3)

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

Flens kommunSkolverketSträngnäs kommunEskilstuna kommunSkolaskola och utbildning
Relaterat