Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för elden. Foto:

Fritt fram att elda trädgårdsavfall – i några dagar: "Annars kan det bli en olägenhet"

Eskilstuna

Det är tillåtet att elda trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område mellan den 21-28 februari. Det meddelar Eskilstuna kommun.

Vissa enveckorsperioder under året har kommunen möjlighet att gå ut med ett "okej" till invånarna att elda.

Du får då elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall, allt annat avfall är förbjudet, inom områden med detaljplan de sista sju dagarna i februari, mars, april och oktober samt de första sju dagarna i november.

Viktigt att tänka på är att röken inte får störa grannarna och du ska ha släckningsutrustning i närheten.

Övriga tider är det förbjudet att elda i exempelvis detaljplanelagda villaområden.

Utanför detaljplanelagt område får du dock elda trädgårdsavfall även andra dagar, även här får röken inte störa grannarna.

– Annars kan det bli en olägenhet. Det allra bästa är i stället att kompostera trädgårdsavfallet alternativt åka till avfallsstationen i Lilla Nyby, säger Ulf Lindstrand, miljöchef på Eskilstuna kommun.

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunEskilstunaTrädgårdnatur
Relaterat