• I nuläget råder hastighetsgräns 50 kilometer i timmen på Fröslundavägen, men den är planerad att höjas till 60 kilometer i timmen. Foto:
  • Haidar Alkamisi stod under onsdagsmorgon vid Lagersbergsskolan och uppmanade bilister att köra sakta. Foto:
1/

Haidar kämpar för att sänka hastigheten vid Lagersbergsskolan

Eskilstuna
annons

Det borde vara 30 kilometer i timmen förbi Lagersbergsskolan. Det anser Råbergstorpsbon Haidar Alkamisi som samlat in 200 namnunderskrifter från personer som stödjer hans förslag. Kommunen tycker annorlunda och planerar att höja hastigheten i stället.

En bil kör ut på Fröslundavägen framför Lagersbergsskolan, föraren sladdar till i svängen och däcken skriker till när han accelererar och kör vidare.

Haidar Alkamisi står vid vägkanten och tittar efter bilen. Han har föreslagit att kommunen sänker hastighetsgränsen från 50 till 30 kilometer i timmen på Fröslundavägen där den går förbi Lagersbergsskolan, en sträcka på ett par hundra meter. Stadsbyggnadsnämnden avslog hans medborgarförslag men Haidar Alkamisi, som bor i Råbergstorp och har barn på Lagersbergsskolan, kommer att fortsätta att kämpa för sin sak.

– Jag kommer lämna in samma förslag igen, men inte själv utan tillsammans med flera personer, säger han.

Haidar Alkamisi har samlat in 200 namnunderskrifter som stödjer hans förslag att sänka hastigheten för bilar på Fröslundavägen som går förbi Lagersbergsskolan. Foto:

Han har fått namnunderskrifter från 200 personer som stödjer förslaget att sänka hastigheten förbi skolan eller anlägga ett övergångsställe.

Men enligt Kent Andersson, trafikingenjör på Eskilstuna kommun, kommer namnunderskrifterna inte att påverka något beslut.

– Det bör inte göra det för vi tjänstemän tittar på förhållanden på platsen. Hur många som skriver på en lista ska inte ha någon betydelse. Men politikerna kan fortfarande gå in och säga att vi ska ha det på ett visst sätt och då blir det så, säger Kent Andersson.

Enligt honom räcker det inte med att en väg ska gå förbi en skola för att bli klassad som 30-väg. Eftersom det finns ett signalljus i korsningen Fröslundavägen/Gillbergavägen och två gångtunnlar under vägen för barnen finns det inte skäl att sänka hastigheten, anser Stadsbyggnadsnämnden.

Utifrån Eskilstunas trafikplan bedöms Fröslundavägen som en 60-väg, och hastigheten på vägen planeras därför att höjas i stället.

Trafikplanering

Hastigheten på vägar i en stad bedöms efter olika kriterier. Exempelvis vilken typ av trafik som passerar, lastbilar, bussar eller personbilar. Om det finns övergångsställen och signalljus och hur det ser ut med korsningar och säkerheten i stort kring vägarna. Utifrån det klassas stadens vägar med fartbegränsningar på mellan 30 och 80 kilometer i timmen.

Men Haidar Alkamisi som är rädd för att barnen på skolan som genar över vägen ska råka illa ut kommer att fortsätta att arbeta för en sänkt hastighet.

– Jag har lärt mina barn att gå genom tunneln, men de vill bestämma själva. Jag kan inte vakta dem varje dag. Går de själva till skolan springer de över vägen, säger Haidar Alkamisi.

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunBiltrafikKommunalpolitikPolitikTrafik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka