• Hällbygropen var tidigare en bergtäkt, men är i dag vattenfylld och en populär badplats. Foto:
  • Under ytan i Hällbygropen lurar vassa stenblock. Bilden är från den kartläggning som en grupp dykare från Nautic på eget initiativ gjorde i slutet av juli. Foto:
1/

Hällbygropens framtid upp till diskussion

Eskilstuna

Den vattenfyllda bergtäkten i Hällby, i folkmun Hällbygropen, är inte en kommunal badplats. Frågan om gropens framtid är dock i högsta grad politisk, och i nästa vecka behandlas den på ett möte.

Efter drunkningsolyckan tidigare i sommar har frågan om säkerheten vid den inofficiella badplatsen aktualiserats. Att göra Hällbygropen till en säker badplats i kommunal regi skulle enligt kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) kosta flera miljoner, men att samtidigt bara låta den vara skulle innebära att risken för svåra olyckor kvarstår.

I slutet av juli kartlade en grupp dykare från Eskilstuna Sportdykarklubb Nautic på eget initiativ botten av Hällbygropen. Kartläggningen visar, som tidningen tidigare har berättat, att dyk eller hopp från hög höjd är mycket riskabla. Stora klippblock och sprängsten lurar under ytan, på vissa ställen bara ett par meter ner. Dykarna har översänt en rapport från dykningarna till kommunen.

Kommunen drog i sin tur i gång en egen utredning om Hällbygropen redan i våras, och i nästa vecka kommer kommunalråden få en dragning av tjänstemännen om nuläget.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), som även har tagit del av dykarnas rapport, hoppas att gropen någon gång i framtiden kan bli en officiell badplats. Men han anser samtidigt att det inte kan ske till vilket pris som helst.

— På sikt vore det önskvärt att iordningsställa gropen till bad. Frågan är bara hur komplicerat och kostsamt det är och om det är möjligt att få bort risker i tillräcklig omfattning.

Fram tills ett eventuellt beslut är fattat i frågan betonar Jansson att allt bad i Hällbygropen sker på egen risk.

— Så är det ju vid allt bad. Men om kommunen inte utsett platsen till badplats är det extra tydligt. Eventuellt kan förtydligande skyltning komma att ske, uppger Jansson.

Juha Dahlbo, en av dykarna från Eskilstuna Sportdykarklubb Nautic som var med och kartlade bottenförhållandena i Hällbygropen, är positiv till att frågan diskuteras på högsta politiska nivå. Att dykningarna skapat så mycket diskussion i sociala medier, bland annat efter Eskilstuna-Kurirens artikel i förra veckan, tycker han också är roligt.

— Vi har fått en väldig respons efter det här. Det känns som att det var ett bra initiativ vi tog, säger han.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Jimmy Jansson (S)EskilstunaHällbybrunnPolitikbadplats
Relaterat