• Husberget har varit en punschberså tillhörande tidigare Stadskällaren i Torshälla men det har också pågått dramatiska strider under medeltiden när berget var befäst, enligt Olle Lorin. Foto:
 • Ur Eskilstuna-Kuriren den 12 september 1977. Foto:
 • Olle Lorin är glad att han var med och upptäckte den medeltida borgen på Husberget. Foto:
 • 1864 knäppte Edvard Thermaenius, son till tröskverksfabrikören Johan Thermaenius, bilden som sägs vara den första som någonsin tagits över Torshälla. 1873 slog blixten ner i kyrkans höga spira som brann ner. Foto:
 • Torshälla i dag. Foto taget ur samma vinkel som den första bilden någonsin över staden (1864). Foto:
 • Kyrkan byggdes ut rejält i samband med att Torshälla fick sina stadsrättigheter 1317. På 1400-talet tillkom tornet. Dessförinnan stod en klockstapel på det så kallade Klockberget. Foto:
 • I kyrkans vapenhus finns en runsten som nämner en man vid namn Kakr. Olle Lorin berättar att det är Torshällas äldsta kända invånare. Foto:
 • Just nu flyter vattnet stilla genom Torshällaån men förr var det vattenkraften som drev verksamheterna som sedan medeltiden växte fram längs ån. Foto:
 • Holmberget var också befäst under medeltiden. Avstånden mellan bergen är inte längre än att det gick att beskjuta Husberget med armborst därifrån, vilket gjorde det strategiskt viktigt att bemanna även Holmberget. Foto:
 • Borgen på Nybyberget ägdes troligen av en privatperson. Namnet är dock okänt. Foto:
 • I Torshälla kyrkas takvalv finns det som troligen är den äldsta avbildningen av ett par glasögon i Sverige. Bilden målades av konstnären Albertus Pictor under 1400-talet och föreställer Abraham med brillor på näsan. Foto:
 • Storgatan har förändrats mycket genom åren. Fram till 1950-talet såg det ut som på den lilla bilden där Kronofogdegården dominerar. Foto:
1/

Han hittade den dolda krigsborgen i Torshälla

Torshälla 700 år

700 år som stad är helt klart värt att fira. Det menar Torshällabon Olle Lorin som spenderat en stor del av sitt 93-åriga liv med att gräva djupare i stadens förflutna – bokstavligt talat. Fynden har avslöjat en hel del om Torshällas betydelse genom historien.

Det är knappt att han tror det själv. Men Olle Lorin, historiefantast och tidigare medarbetare på Eskilstuna-Kuriren, har alltså hunnit bli 93 år.

– Ja, de säger det, skrattar han medan vi traskar in bakom brandstationen i Torshälla och vidare bort mot Husberget.

Att han tar oss hit är ingen tillfällighet. Det är svårt att föreställa sig det just den här soliga dagen, som trots kylan väcker vårkänslor i kroppen, men här på Husberget i Torshälla har det funnits en medeltida borg där det pågick vilda strider under senare delen av 1300-talet.

Borgen upptäcktes av en händelse, en marknadsafton 1977.

– Jag hade hört att det var saker på gång på Husberget. Det grävdes där för att det skulle byggas ett nytt staket och dras nya tomtgränser, berättar Olle Lorin och plockar fram ett gammalt tidningsurklipp ur påsen han bär på.

”Staketbygge röjde medeltidslämningar”, lyder rubriken.

I artikeln går det att läsa hur en viss Olle Lorin besökt Husberget den där marknadslördagen 1977. I det schakt som hade grävts ut för staketbygget hade han hittat flera intressanta saker.

– Jag hittade fragment av järnskrot, kulturlager och spår som tydde på att det brunnit på platsen.

I gamla dokument från 1600-talet hade Olle Lorin läst hur en präst antytt att det funnits en försvarsanläggning "öster om ån". Det var därför som Lorin anade att det kunde finnas intressanta fynd på Husberget.

– Dagen efter kontaktade jag Sörmlands museum i Nyköping som kom hit med arkeologer och de konstaterade sedan att det rörde sig om lämningar från medeltiden.

Vad tror du hade hänt om inte du hade upptäckt fynden?

– Då hade de nog legat dolda här under fortfarande.

Olle Lorin började grotta ner sig i Torshällas historia redan när han flyttade till staden 1967. Historieintresset tog han med sig från hemstaden Skänninge i Östergötland som precis som Torshälla är en av Sveriges äldsta städer.

Efter flytten till Torshälla började Olle Lorin studera arkeologi på distans, vid sidan av redigerarjobbet på Eskilstuna-Kuriren. På fritiden deltog han, tillsammans med andra frivilliga, i utgrävningarna på Husberget. De genomfördes i omgångar mellan 1977 och 1989 under ledning av en arkeolog vid namn Hans A Lidén.

– Det var spännande att få vara med, säger Lorin där han står på Husberget.

– Här har det regnat in armborstpilar i förfärliga strider. Det har varit väldigt oroligt här. Lite svårt att tro nu när det är så lugnt och stilla.

Vilka var det som stred?

– Olika makthavare som bland annat ville komma åt vattenkraften. Läget vid vattnet gjorde Torshälla väldigt betydelsefullt.

Fynden som gjordes på Husberget har visat att borgen, byggd av lera och trä, brann ner tre gånger. Sista gången byggdes den aldrig upp igen. Idag syns inga spår av den medeltida anläggningen, förutom en stor sten intill berget. I stället avslöjar buskarna på toppen att det en gång varit en punschberså där, tillhörande tidigare Stadskällaren i Torshälla.

Borgen på Husberget är inte den enda försvarsanläggningen i Torshällas historia. Enligt Olle Lorin har det funnits hela tre stycken i staden. En på Nybyberget, en på Holmberget och så den tredje på Husberget.

– De glöms ofta bort när Torshällas historia lyfts fram och det är synd tycker jag. Mig veterligen finns det ingen motsvarighet i Sverige där det funnits tre medeltida anläggningar.

Olle Lorin har läst allt historiskt material han kommit över samtidigt som han själv sammanställt de fynd han varit med och hittat. Mycket handlar om vattnets betydelse för Torshällas utveckling genom historien. Staden var till exempel en viktig handelsplats för sjöfarten i Sverige under första halvan av 1600-talet och under 1800-talets industrialisering växte flera verkstäder fram längs Torshällaån. Kvarnen, där biblioteket ligger i dag, är en av några få byggnader som finns kvar från den tiden, enligt Lorin.

Trots sina 93 år är han långt ifrån färdig med upptäckandet. Drömmen vore om det skulle planeras för en exploatering i området kring Torshälla kyrka och att han själv skulle få vara med vid eventuell utgrävning. Eller i alla fall se på, som han själv säger.

– Det finns inga arkeologiska, medeltida belägg för bebyggelsen där. Man har hittat byggnadsrester och en ko-tand som är daterade till 1400-tal, säger Olle Lorin som tror att mycket döljer sig under ytan.

– Men det lär inte hända så länge jag lever.

Olle Lorin har jobbat hårt för att viktiga historiska platser runt om i Torshälla ska märkas ut ordentligt. Tillsammans med Torshälla stads förvaltning har han sett till att skyltar satts upp där det tidigare saknats information. För enligt Olle Lorin har Torshälla en historia som är värd att lyftas fram – och firas.

– Torshälla är en av Sveriges äldsta städer, 700 år med stadsprivilegier, det är klart att det ska firas, säger Olle Lorin men kastar samtidigt en känga mot beslutet att lägga ner förvaltningen lagom till jubileumsåret.

Men du, är du inte mallig över allt du har varit med och hittat?

– Nej... Jag måste ju låtsas vara ödmjuk.

700 år som stad

Den 24 februari 1317 gav Sveriges dåvarande kung Birger Magnusson Torshälla stadsprivilegier.

Det innebar att Torshälla fick juridisk rätt att bedriva sin verksamhet.

Namnet Torshälla

Den äldsta benämningen av Torshälla som hittats är Torshaergh, ungefär Tors offeraltare. Troligtvis fanns den platsen på höjden där Torshälla kyrka ligger i dag eller på Klockberget ovanför. Olika former av stadens namn har förekommit genom århundradena. Bland annat Torsarge (1300-tal) och Torssilla/Torsillia (1500-tal). Dagens stavning Torshälla dyker upp först 1675 i stadens dombok.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

TorshällaIndustrihistoriaKulturhistoriaTorshälla 700 år
Relaterat