Antalet personer med sysselsättning väntas öka med drygt 3000 personer i Sörmland under 2018 och 2019 Foto:

Här skapas nya jobb i länet

Sörmland

Sysselsättningen i Sörmland väntas öka under 2018-2019, enligt Arbetsförmedlingen. Utbildning, vårdyrken samt hotell- och restaurangbranschen beräknas växa mest.

Antalet personer som har sysselsättning i Södermanlands län beräknas öka drygt 3000 personer innan 2019 är till ända, förutspår arbetsförmedlingen i sin prognos som släpptes på onsdagen.

Det betyder i så fall att arbetslösheten går ner till 8,6 procent, vilket är en procentenhet lägre än dagens siffra på 9,6 procent.

Men det finns också faktorer som bromsar utvecklingen.

Både privata och offentliga arbetsgivare har svårt att hitta folk med rätt kompetens.

– Det gäller främst barn- och äldreomsorg, hälso- och sjukvård, utbildning och sociala tjänster, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Utbildningssektorn, vården samt och hotell- och restaurangbranschen väntas växa mest de närmaste åren. Det är där jobben kommer att dyka upp.

Läs mer: Stark start på året för hotellnäringen.

Den sörmländska arbetsmarknaden är beroende av inflyttning för att kunna fortsätta växa. Utan invandring skulle arbetskraften i länet istället krympa, uppger Arbetsförmedlingen.

Det kräver i sin tur en fungerande integration av nyanlända.

– Tillskotten till arbetskraften från nyanlända är mycket välkommet. Att på bästa sätt ta tillvara nyanländas kompetens på arbetsmarknaden är fördelaktigt för samhället, säger Jens Lotterberg.

Den lokala prognosen baseras på intervjuer med cirka 500 arbetsplatser i länet.

De trender som syns i Södermanlands län är inte unika utan går igen i nästan hela riket.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsförmedlingenSörmlandJobb
Relaterat