• "Vi beklagar det som inträffat och jobbar för att återställa kvaliteten", säger chefen för vatten och avlopp i Eskilstuna, Admir Ibrisevic när han visade runt på vattenverket Hyndevad. Foto:
  • Grundvatten på väg genom reningsprocessen. Det dånar rejält när vattnet forsar fram i den så kallade luftningstrappan. Foto:
  • I luftningstrappan fälls järn och mangan ut till en partikel genom att få syre. Det går sedan vidare till nästa process där partiklarna då kan filtreras bort. Det sker i dessa bassänger. Foto:
  • På Hyndevad finns det tre labb. Ett avloppslaboratorium, ett mikrobiologiskt och ett tredje där det görs kemiska analyser av dricksvattnet. Där är vi nu. Foto:
  • De här proverna kan göras på några minuter medan proverna i mikrolabbet kan ta dagar. Foto:
  • Här görs kemiska analyser. Det vill säga att man mäter ph-värden till exempel. Foto:
  • I det prov som visade på en ökad bakteriehalt i Eskilstunavattnet skickades ett prov till mikrolabbet och ett till det kemiska labbet. Prover gjordes parallellt. I mikrolabbet visades rosa kolonier av koliforma bakterier - som inte ska finnas i vattnet och EEM gick sedan ut med kokningsrekommendationer. Foto:
  • Så här kan ett vattenprov se ut på laboratoriet vid Hyndevads vattenverk. Just det här provet är ett referensprov som visar 20 e.coli-bakterier. Foto:
1/

Här togs proverna som visade på bakterier i vattnet

Eskilstuna

Fjärde oktober kom provsvaren från vattnet i ledningsnätet som analyserats i Hyndevads vattenverk i Eskilstuna. De visade på förhöjda bakterienivåer. På onsdagen visade personal från vattenverket upp sin reningsprocess och hur det gick till när upptäckte att det fanns koliforma bakterier i Eskilstunas dricksvatten.

Hyndevads vattenverk har varit i bruk i över 100 år, sedan 1915. Det ligger idylliskt mellan skog och vattendrag utanför Skogstorp. Här renas stora delar av Eskilstunas dricksvatten i flera processer. Råvattnet förbehandlas, sedan filtreras vattnet och slutligen sker en efterbehandlingsprocess för att dricksvattnet ska nå upp till de krav som ställs på dricksvattnet.

I laboratoriedelen finns tre avdelningar, ett för avloppsvatten, ett mikrolaboratorium och laboratoriet för kemiska analyser. De två senare gör analyser av dricksvattnet.

– Här kan man mäta PH-värdet i vattnet till exempel, säger Christina Ödman, kvalitetskontrollchef, när vi befinner oss i det kemiska laboratoriet.

Varje vecka görs prover på vattnet i vattenverket och varje månad görs prover på vattnet i ledningsnätet. Proverna skickas både till kemiska laboratoriet och till mikrolabbet för olika analyser. Det var under ett sånt prov 4 oktober som provsvaret från mikrolabben visade på rosa kolonier av koliforma bakterier.

– Sådana ska inte finnas i dricksvattnet, säger Christina Ödman.

Provet hade tagits 2 oktober, men till skillnad från proven i kemiska laboratoriet som kan gå på några minuter, behöver bakterierna tid på sig att växa fram och provsvaren kom två dagar senare. Kokningsrekommendationer infördes i större delen av Eskilstuna.

Prognosen för när vattnet ska vara återställt är densamma som tidigare, 2-3 veckor sedan läckan upptäcktes. Till dess fortsätter proverna på dricksvattnet som i de senare proverna dock visat på en något förbättrad kvalité av dricksvattnet.

Allt från rundvandringen hittar du här:

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaBakterielarmetDricksvattenVatten
Relaterat

Mest delat denna vecka