I år har 1318 barn placerats i förskoleklass i Eskilstuna. Foto:

Här vill flest barn gå i förskoleklass

Eskilstuna

De flesta barn som har gjort ett aktivt skolval till förskoleklass har fått sitt förstahandsval. Men sju grundskolor i kommunen har fått fler sökande än vad det finns platser.

I dagarna blev valet till Eskilstuna kommuns förskoleklasser klart. I år är det 1318 barn som står redo för förskoleklass jämfört med 1268 barn året innan.

Alla blivande sexåringar i Eskilstuna erbjuds en plats i förskoleklass i en skola i närheten av bostaden.

18 procent av barnen som ska börja förskoleklass till hösten sökte till någon annan skola än den som anvisats av kommunen. Med annan skola menas antingen en annan kommunal skola eller en friskola. Förra året var motsvarande siffra 21 procent.

Enligt Eskilstuna kommun får de flesta sitt förstahandsval tillgodosett men på vissa skolor, Björktorpsskolan, Djurgårdsskolan, Hällby skola, Kjula skola, Lagersbergsskolan, Lundbyskolan och Ärstaskolan, har det varit fler sökande än platser varför turordningslistor upprättats till eventuella luckor.

Valet till musikklass i årskurs fyra på Djurgårdsskolan har också avslutats. I år antogs 30 elever av 46 sökande till musikklassen.

Beslutet om skolplaceringen ska enligt kommunen skickas ut med posten i slutet av den här veckan. Redan nu går det att logga in på kommunens e-tjänst för att se barnets placering.

Friskolorna hanterar sina egna antagningar.

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunEskilstunaSkola

Mest delat denna vecka

Relaterat