Björn Almroth är samordnare mot våldbejakande extremism på Eskilstuna kommun. Enligt honom är situationen inte lika akut som i till exempel Örebro och Gävle, men att det finns hatiska salafister i staden är han säker på. Foto:

Hatiska salafister kan agera dolt i Eskilstuna: "Inte som i Göteborg och Gävle"

Eskilstuna

Kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism, Björn Almroth, säger sig ha någorlunda bra koll på Eskilstunas moskéer. Enligt den sondering han gjort finns det inga specifika moskéer som driver en hatisk salafistisk livsåskådning men det finns definitivt enskilda personer.

Eskilstuna kommun, och mer specifikt Björn Almroth som sedan i somras arbetar som samordnare mot våldsbejakande extremism, har inte vetat om att stora moskén i Årby blivit utsatt för ett kuppförsök där en utländsk organisation försökte ta över majoriteten av styrelseposterna i stiftelsen. Den händelsen kunde Eskilstuna-Kuriren berätta om under torsdagen.

Det är fortfarande oklart vilka dessa personer från den arabiska halvön är.

– Är det saudiska pengar det handlar om är det med allra största sannolikhet inte en hatisk salafistisk organisation, snarare är de antihatiska men mycket konservativa, säger Björn Almroth.

Att Årbymoskén tidigare utsatts för liknande kuppförsök är han medveten om, likaså med församlingens ekonomiska problem.

– Senast jag hörde något var det på väg att lösa sig men nu verkar det ju inte ha gjort det. Det är väldigt tråkigt, det finns ett stort värde i att verksamheten finns för Eskilstuna, och speciellt för Årby, säger han.

Om Årbymoskén förlorar fastigheten skulle Eskilstunas största muslimska församling stå utan samlingsplats för till exempel den viktiga fredagsbönen. Eskilstuna Islamiska Dawa/Missions Center, vars lokal brann ner under 2014, står fortfarande utan lokal. Att de båda, för Almroth, viktiga församlingarna snart kan stå utan lokal att utöva sin religion i tycker han är synd.

– Eskilstuna Islamiska Dawa/Missions Center är särskilt viktig för Eskilstunas somaliska invånare. Vissa vet inte var de ska ta vägen och andra går i stället till moskén i Årby. Årbymoskén är stor och en viktig del för civilsamhället. Kommunen kan inte ge direkt bidrag till församlingar utan det ligger hos Myndigheten för stöd till trossamfund, säger han.

I den rapport som Försvarshögskolan publicerade tidigare i år beskrivs hur våldsbejakande salafister ofta försöker rekrytera unga män till terroristorganisationer. I andra svenska städer, så som Göteborg, Gävle, Örebro och nu senast Västerås, beskrivs i medier hur unga moralpoliser ger sig på kvinnor som inte bär, enligt dem, rätt kläder, och andra muslimer som inte har samma konservativa hållning som salafisterna.

I Eskilstuna ser situationen annorlunda ut.

– Det är inte som i Göteborg och Gävle. Det finns inga hatpredikanter som är knutna till en speciell moské i Eskilstuna. Inte längre.

2015 greps en 45-årig man för misstanke om terroristbrott, en man som under några månader predikade i Al-Rahmanmoskén. Personer ur moskén har, enligt Ahlmroth, även rest till en organisation kopplad till Nusrafronten som tidigare varit en del av Al-Qaida. Sedan dess berättar Almroth att styrelsen i Al-Rahmanmoskén är utbytt och att dess linje inte är våldsbejakande.

– Ewa Spasowski (föräldraledig reds anm.) har haft samtal med dem, som med alla moskéer, men vi skulle gärna vilja samarbete ännu mer. Jag vet att när det avslöjades att hatiska salafister försökte rekrytera till al-Nusra reagerade andra medlemmar och de försökte stoppa dem. Det är klart att det fortfarande kan finnas enskilda individer som är våldsbejakande men de agerar dolt mot moskén.

Almroth tror inte att de unga killar som främst ockuperat de offentliga utrymmena i Fröslunda är våldsbejakande salafister utan att det snarare rör sig om osäkerhet och kriminalitet.

– Det finns stora problem i Fröslunda som går ut över allmänheten. Att unga män har en unken kvinnosyn finns över hela samhället i dag, inte bara hos konservativa salafister. Det finns stora problem med kriminalitet och droger säljs öppet på gatan.

Just nu pågår det ett febrilt arbete inom kommunen och dess förvaltningar att utbilda om våldsbejakande extremism och hur det går att identifiera det. Socialförvaltning, lärare och andra yrken kommer under hösten få föreläsningar inom ämnet. Hur situationen ser ut i skolan i Eskilstuna har han inte helt koll på.

– Jag har inte hört att det rapporterats om incidenter med till exempel moralpolisande, men det går inte att utesluta att det existerar. Min förhoppning är att personalen kontaktar mig om det.

Salafister

Salaf betyder "förfäder" på arabiska. Salafister tolkar koranen bokstavligt, som det ska ha nedtecknats på Muhammeds tid.

Salafister har en strikt syn på en odelbar gud och total underkastelse för guds lagar och regler.

Det finns olika inriktningar inom salafismen men alla bygger på samma tro. Det är tillämpningen som skiljer sig åt.

Alla salafister är inte jihadister. Alla jihadister är salafister.

Källa: Försvarshögskolan

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunreligion våldsbejakande extremism
Relaterat