"Var hamnar vi om inte tidningarna vågar stå upp för demokratin och yttrandefriheten?" Chefredaktör Eva Burman konstaterar att arvet efter J A Selander är viktigare än någonsin. Foto:

J A Selander trotsade censuren och kritiserade Hitler

Eskilstuna

Eskilstuna-Kurirens legendariska chefredaktör J A Selander fick 2005 namnge gatan som löper ­parallellt med Eskilstunaån i höjd med Nybron. Då placerades också en staty över mannen som var en av få att stå upp mot nazisterna under andra världskriget. Nu lyfts denna viktiga del av historien ännu en gång genom att utvalda Selander-citat ljussätts längs med hans gata. Belysningen invigs på fredagskvällen i samband med festivalen "Nattljus".

– Selander var obekväm, tog strid för människovärdet, struntade i regeringens censur och vägrade vara "en svensk tiger". Jag tror att vi inte riktigt förstått vilken enorm betydelse han haft för svensk demokrati. Och hur viktig journalistiken är för ett fritt samhälle.

Det säger Eva Burman, chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren om J A Selander som kritiserade både Nazi-Tyskland och Sovjetunionen under andra världskriget trots åtal och polisbeslag i tidningens tryckeri.

Redan 1941 nåddes omvärlden av uppgifter om Hitlers planer på massförintelse av judar och oliktänkande. J A Selander trotsade den svenska försiktighetslinjen och publicerade. Tre gånger åtalades han för tryckfrihetsbrott och under hela kriget stod han högt upp på Hitlers dödslista. Den dag Tyskland invaderade Sverige skulle Eskilstuna-Kurirens chefredaktör vara en av de första att likvideras.

– Journalistiken är utsatt för hot också i dag. Överallt där demokratin stryps är det journalisterna som först sätts åt, säger Eva Burman som själv fått känna på hot efter publiceringar som inte gillats av alla.

Hur ser arvet efter J A Selander ut?

– Främst handlar det om att bedriva samhällskritik i liberal anda. Det betyder att vi ska granska vår omvärld med utgångspunkt från liberalismens fokus på yttrandefrihet och allas lika värde. En del sätter likhetstecken mellan liberalism och partiet Liberalerna, vilket är fel. För J A Selander tog strid för att tidningen inte skulle vara en slav under något politiskt parti. Våra ledarskribenter kritiserar såväl Liberalerna som övriga partier med avstamp i de grundläggande liberala värden som JA Selander stipulerade. På nyhetsplats, däremot, bedriver vi oberoende journalistik. Våra reportrar har ingen politisk agenda, i journalistiken ska alla sidor komma till tals.

"Ordet måste stå fritt" var Selanders devis. Vad betyder det?

– Han ansåg att han gjorde sin plikt när han rapporterade om hur den tyska ockupationsmakten torterade och dödade motståndsmän i Norge. Det gick på tvärs mot den svenska regeringen som fruktade tyska repressalier och ville hålla oss utanför kriget. Men Selander insåg vad en tystnad skulle betyda för de mänskliga rättigheterna. Att nazisterna höll sig med dödsläger var inte på något sätt okänt för andra tidningsmän. Men J A Selander var en av få utgivare som vägrade tiga. Hans övertygelse var att sanningen måste fram.

– Vi måste jobba på samma sätt idag och inte väja för det som är obekvämt. Det gör vi inte heller. Det stormar omkring oss med jämna mellanrum. Och vi ska inte inbilla oss att Sverige är vaccinerat mot korruption och maktmissbruk. Utan det renhållningsarbete som journalister gör varje dag kommer korruptionen att öka också här. Vi går igenom enorma mängder handlingar i demokratins tjänst med målet att skriva om politikernas planer, innan besluten är tagna, för att ge medborgarna en chans att påverka.

"Ordet måste stå fritt " – men kan man publicera allt?

– Nej inte när man följer de pressetiska reglerna. Vi måste värna om den personliga integriteten och inte framhäva nationalitet, etniskt ursprung eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget. Bakgrunden till pressetiken finns också att söka i andra världskriget. Nazismens förintelseläger växte inte fram ur ett vakuum. Fascismen var resultatet av en gradvis demonisering av judar och andra minoriteter. En normalisering som ledde fram till att dödslägren blev som ett naturligt steg. Det slutliga lösningen på problemet. Efter kriget antog de flesta västländer lagar om hets mot folkgrupp. De kom till av en anledning - för att historien inte ska upprepa sig. Den pressetik vi tillämpar vilar på samma grund.

Vem kan ha något emot yttrandefrihet?

– Jättemånga. Det märkte vi inte minst 2017 när vi berättade om högerextrema Granskning Sverige. Vi utsattes för en fullständig storm av angrepp från högerextrema, pro-ryska, misogyna och islamofoba kretsar. Både jag och min familj skulle våldtas och mördas. I det läget tvingades jag berätta för mina barn om vad som pågick.

Är det värt det?

– Ja, jag måste tycka det. För mina barns framtids skull. Eskilstuna-Kurirens journalistik spelar roll på riktigt. För var hamnar vi om inte journalistiken vågar stå upp för demokratin och yttrandefriheten? Hela mediebranschen står inför enorma utmaningar just nu. Distributionen av papperstidningen dränerar vår ekonomi. Det gör mig sorgsen att många tycks ta morgontidningen för given. Alla vill ha journalistik, vi har aldrig haft så många läsare. Men affärsmodellen med en papperstidning i brevlådan på morgonen har blivit för kostsam. Annonsintäkterna går till sociala medier som på intet sätt kan ersätta fria medier, utan tvärtom innebär ett hot mot de demokratiska principer som vi känner dem. Vad får vi för samhälle om den seriösa journalistiken försvinner? Vad det på sikt kommer att betyda för demokratin går inte att överblicka. Och när det blir tyst är det redan försent.

Selander och Nattljus

Ljussättning av J A Selanders gata. Gatan kommer att lysas upp av projicerade citat av J A Selander. På några ställen längs gatan kommer även träd att ljussättas. Invigningen sker klockan 18.45 fredagen den 26 oktober under festivalen Nattljus. Först då kommer det bli offentligt vilka citat av Selander som ska lysa upp Eskilstuna.

Hela programmet för Nattljus finns här.

Eva Burman

Är: Chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren.

År: 49.

Från: Skellefteå.

Bakgrund: Undersköterska. Fil kand i statskunskap, historia och religion. Journalistlinjen på Skurup.

Journalistik: Reporter och redigerare på Sundvalls Tidning och Eskilstuna-Kuriren. Nyhetschef, redaktionschef och sedan 2015 chefredaktör på EK.

Familj: Två barn.

Bor: Eskilstuna

Läser: EK, DN och SvD varje morgon.

Lyssnar på: P1. "Orkar inte med P3 längre. Det måste vara åldern..."

Kopplar av: Har häst. "I stallet går det inte att tänka på annat än hästen. Springer en del också."

Vet få om mig: "Mitt lokalsinne. Har nästan som en kompass i huvudet"

Förebild: Min föräldralösa mormor som rymde när hon skulle säljas på auktion i Finland. Som 15-åring gick hon ensam över isen till Sverige och tog jobb som piga i Överkalix.

Johannes Anton Selander

Var: Chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren 1920-1963.

År: 1887 -1964

Från: Östersund.

Bakgrund: Började som 19-åring på Östersunds-Posten. Fortsatte till Hudiksvalls Tidning för att 1920 börja på Eskilstuna-Kuriren. I pension 1963.

Journalistik: Redaktionssekreterare Östersunds Posten, Chefredaktör Hudiksvalls Tidning. Chefredaktör Eskilstuna-Kuriren.

Familj: Frun Margareta och sonen Bo.

Bodde: På Strandgatan i Eskilstuna, där bland annat den tyska flyktingen Willy Brandt, senare förbundskansler i Västtyskland, träffade andra nazi-motståndare.

Under kriget: EK beslagtogs vid tre tillfällen av statsmakten för sin kritik av Nazi-Tyskland. Tillsammans med Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels och Sjöfartstidning var Selander den enda som vågade publicera Vilhelm Mobergs kritik mot regeringens censur.

Efter kriget: Belönades med förtjänstmedaljer från Norge, Danmark och Storbritannien.

Selander-citat

”Människovärdet är som sagt ställt på avskrivning. Det nyordnande Europa får säkerligen bereda sig på ännu mycket hemskare saker. "Vad vi nu uppleva är bara början. Det har länge funnits ett program som gått ut på att låta vissa folk ”försvinna” för att lämna rum för det herrefolk som ensamt anser sig ha rätt att styra Europa."..."Från Berlin hördes för någon tid sedan en hotelse om att man nu måste ta itu med judarna ”utan all sentimentalitet”. Vad detta kan signalera från framtiden utvisa.”

”Hitlers svek, lögn och en lika förljugen som hänsynslös propaganda grundade framfart mot Österrike, Tjeckoslovakien och Polen upprepas nu av kamraterna Stalin och Molotov"…. "Det är ställt utom allt tvivel att Tyskland direkt förrått och prisgivit Finland."

Ur EK 30 november 1939. Ledde till stämning

”När man redan hunnit så långt ned på brutalitetens sluttande plan, att man bestraffar dem som visat vänlighet mot de med de gula stjärnornas utmärkta arma människorna, så är det tydligt att man snart är färdig att ta ännu ett steg, det sista och definitiva. Vad det kommer att innebära får var och en själv räkna ut. Så mycket är visst att allt numera kan hända.”

Ur EK 17 oktober 1941. Tidningen beslagtogs i tryckeriet på order av Utrikesdepartementet.

”Det ligger följaktligen ingenting överraskande uti att den tyska regim, som nu styr de flesta länder i vår världsdel inriktar all sin strävan på att undanröja de hederliga och goda människorna. Den har ingen användning för dem. Den logiska följden blir därför att nyordningens förnämsta redskap och kännemärke är exekutionsplutonen. Den tyska nyordningen genomfördes med tillhjälp av massavrättningar.”

Ur EK 7 september 1942. Tidningen stoppades och beslagtogs i tryckeriet.

”En fråga som man ovillkorligen gör sig är varför icke en enda tysk öppnat sin mun mot denna framfart. Beror denna för det tyska folket som helhet och ur historisk synpunkt så ödesdigra tystnad på allmän paralysi eller är den en del av den mentalitet som tror isig kunna bygga upp ett nytt och bättre Europa genom att arkebusera de bästa av dess medborgare?” EK 7 september 1942

Ur EK 7 september 1942. Tidningen stoppades och beslagtogs i tryckeriet.

”Tidningen kan inrätta sig bekvämt och ha det stormfritt omkring sig. Den kan låta informationsstyrelsens och indragningsmaktens ande sväva över sin dag, sitt liv och sin vandel. Den kan låta räddhåga och likriktning fylla spalterna. Den kan tiga eller på sin höjd tala tidens herrar till lags. Den kan med andra ord sälja sin själ och må gott. Den kan förråda ordet.”

" På vägen mot den dunkla framtiden har ordet inget annat val än att vara fritt.”

JA Selanders kommentar till en tidnings uppgift i samhället.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna-KurirenJA SelanderYttrandefrihetDemokrati
Relaterat