Eskilstunas styrande politiska majoritet i egenskap av Jari Puustinen (M), Jimmy Jansson (S) och Arne Jonsson (C) presenterade budgeten på tisdagen. Foto:

Eskilstuna står inför jätteinvesteringar

Eskilstuna

Kommande år kommer Eskilstunas ekonomi att präglas av jätteinvesteringar. Totalt handlar det om 5,3 miljarder kronor fram till 2023. Det stod klart när majoriteten under tisdagen presenterade nästa år budget.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet presenterar budgeten som Eskilstunas största satsning på välfärd i modern tid. Bakgrunden är att andelen unga och andelen äldre i befolkningen ökar.

– Mellan 2015 och 2017 ökande antalet förskolebarn med 400 i Eskilstuna, i Västerås med knappt 200, säger kommunalrådet Jari Puustinen (M).

Det är också inom skola, förskola och äldreomsorg de stora satsningarna görs. För förskolan är 600 miljoner avsatta på att bygga 70 nya avdelningar. På skolan satsas 1,4 miljarder på att bygga nya skolor – varav minst ett gymnasium – och att bygga om befintliga. Dessutom lägger majoriteten 950 miljoner kronor på att bygga fem – kanske sex – nya äldreboenden.

– Spaden ska vara i jorden inom fem år, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi jobbar enligt trycka på knappen-principen. Alltså när platserna börjar ta slut på ett ställa, pang då sätter vi i gång med nästa. För vi kan ju inte ha massa tomma lokaler.

Men nya förskolor, skolor och äldreboenden innebär också att de löpande kostnaderna för personal och lokaler ökar. Därför skjuter majoriteten 345 miljoner kronor för driften av förskolor och skolor under åren 2019–21. Äldreomsorgen får ett resurstillskott på 240 miljoner för samma ändamål.

Den gigantiska investeringsbudgeten omfattar också 470 miljoner kronor fram till 2023 på något som majoriteten kallar "5 lyft för Eskilstuna". Även här får skola och omsorg ett tillskott. De fem områdena är skol- och förskolelyftet 40 miljoner kronor, äldreboendelyftet 400 miljoner, idrottsplats- och arenalyftet 20 milljoner, konst- och kulturlyftet 5 miljoner samt lekparkslyftet 5 miljoner kronor.

Det handlar om att modernisera och rusta – inte om att bygga nytt. Till exempel ska idrottsplanerna i Skogstorp och Fröslunda uppgraderas.

Eskilstunas ekonomiska överskott har de senaste åren diskuterats flitigt då delar av oppositionen tycker att de var onödigt höga. Majoriteten å sin sida har framhållit att det är en nödvändighet för att klara kommande investeringsbehov.

Ändå måste kommunen låna stora summor de kommande åren för att klara av investeringarna på 5,3 miljarder.

– Det kan handla om cirka 4,5 miljarder, säger Jimmy Jansson. Men det är ändå 1 miljard mindre än om vi inte haft vårt överskottsmål.

– Viktigt är också att vi lånar till fastigheter som faktiskt går att sälja. Vi lånar aldrig till driften.

Även kommande år sätts överskottsmålet till 2,5 procent. För 2019 innebär det ett plusresultat på cirka 164 miljoner kronor.

– Det är inte konstigare än att man behöver en kontantinsats på 15 procent när man köper en villa, säger Centerns Arne Jonsson och drar en parallell till privatekonomin.

Någon skattesänkning ska inte Eskilstunaborna räkna med de närmaste åren.

– Snarare är den stora utmaningen att undvika en höjning, säger Jimmy Jansson.

Ytterligare budgetsatsningar

Eskilstuna kommuns budget uppgår totalt till drygt 6,5 miljarder kronor.

Utöver jättesatsningen på investeringar och drift inom skol- och äldreomsorgsområden flaggar majoriteten för flera mindre satsningar, bland annat:

Socialnämnden får ett tillskott på 10 miljoner för att mildra den ekonomiska pressen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får totalt 18 miljoner kronor för att möta näringslivets behov och minska arbetslösheten.

Kollektivtrafiken tillförs 8,6 miljoner för att möta kostnadsökningar och för volymökningar.

Räddningstjänstens styrka förstärks med 1 miljon nästa år och ytterligare 1 miljon 2020.

Kultur- och fritidsnämnden får 1,2 miljoner till ett e-arkiv.

På Mälardalens högskola satsas totalt 60 miljoner kronor för digitalisering.

En förstudie för ett resecentrum görs för 3,5 miljoner kronor.

Något som inte sätter stora ekonomiska spår i budgeten, men som ändå finns där, är att personalen ska avlastas från uppgifter som inte rör grunduppdraget. Det handlar bland annat om pålagor från kommunledningen som till exempel kan handla om miljöarbete/miljöcertifiering.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaCenterpartietEskilstuna kommunModeraternaEkonomiKommunalpolitik
Relaterat