Johanna Möller överklagar livstidsdomen i sin helhet, genom sin försvarare Amanda Hikes. Foto:

Johanna Möller överklagar samtliga åtalspunkter

Sommarstugemorden
annons

Eskilstunakvinnan Johanna Möller, som dömts till livstids fängelse för de så kallades sommarstugemorden utanför Arboga, överklagar tingsrättsdomen till hovrätten i sin helhet. Försvaret ifrågasätter bland annat Mohammad Rajabis trovärdighet, och menar att han hade eget motiv att döda föräldrarna.

Det var tidningen Expressen som var först med att berätta om överklagan, sedan Eskilstunakvinnans försvarare, advokat Amanda Hikes, bekräftat den i ett sms.

Kort senare fick även Eskilstuna-Kuriren/Strängnäs Tidning saken bekräftad i ett sms från Hikes.

— Det stämmer. Jag har överklagat samtliga åtalspunkter, skrev hon, utan att utveckla det ytterligare.

Strax efter klockan 16 på fredagen inkom överklagan till Västmanlands tingsrätt. Den är på 16 sidor och med invändningar ner på detaljnivå under flera av åtalspunkterna. Kontentan av alla invändningar är att Möller anser att tingsrättens bedömning av såväl ansvar, skadestånd som påföljd är helt felaktig.

Yrkandena

I överklagan yrkas att hovrätten ändrar Västmanlands tingsrätts dom enligt följande:

- Att alla åtalspunkter ogillas.

- Att Möller inte får någon påföljd, alternativt döms till en lindrigare sådan.

- Att skadeståndsyrkandena ogillas, eller att beloppen sänks.

- Att Möller inte längre ska ha några häktesrestriktioner.

- Att Möller inte ska betala någon avgift till brottsofferfonden.

I överklagan yrkas även att hovrätten ska höra två av Möllers barn samt ena dotterns pojkvän såsom vittnen i ärendet som rör mordet på pappan och mordförsöket på mamman, och inte som medmisstänkta såsom skedde under tingsrättsförhandlingarna.

Att de hördes som medmisstänkta var enligt försvaret ett försök från åklagarens sida att kringgå närståenderegeln, som innebär att nära anhöriga till en åtalad har rätt att avstå från att vittna mot denne. Försvaret menar alltså att åklagaren mer eller mindre tvingade ur dem deras vittnesmål, och att de egentligen borde ha getts möjligheten att avstå.

Johanna Möller motsätter sig även att ett av hennes minderåriga barn har hörts som vittne under rättegången.

Även viss ny bevisning åberopas. Enligt försvaret ska expojkvännen Mohammad Rajabi, som även han dömts för mordet på Möllers pappa och mordförsöket på hennes mamma, ha haft eget motiv att döda föräldrarna. Han uppges ha hyst agg mot dem, eftersom de ska ha varit fientligt inställda mot honom, och han uppges ha haft planer på att gifta sig med Möller och sedan döda även henne i syfte att i förlängningen få ärva henne och föräldrarna.

Om Möller mot sitt nekande och trots sina invändningar skulle dömas till fängelse även av hovrätten yrkar försvaret på att hon ska dömas till ett tidsbegränsat straff i stället för livstids fängelse, och att skadestånden som utdöms ska stanna vid de vitsordade beloppen och inte överstiga dem.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbogamordetKrim
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka