42-åriga Eskilstunakvinnan Johanna Möller vill byta ut sin advokat Amanda Hikes, och under den rättspsykiatriska utredningen ville hon även byta ut en av utredarna i teamet. Foto:

Johanna Möller ville byta ut psykutredare

Sommarstugemorden
annons

Under sin tid på den rättpsykiatriska utredningsenheten berättade den mordmisstänkta Eskilstunakvinnan Johanna Möller, 42, att hon ville byta advokat. Hon förlorade även förtroendet för en av utredarna på enheten, och bad att få honom utbytt.

Utredningen har visat att hon inte har någon allvarlig psykisk störning, däremot "dysfunktionella personlighetsdrag".

När Johanna Möller vistades på utredningsenheten hade hon fortfarande åklagarrestriktioner. Hon umgicks inte med andra, och fick inte ha kontakt med andra personer än utredningsteamet och dem som godkänts. Två av sina barn fick hon träffa, men inte de andra barnen.

Dagarna ägnade hon åt att läsa och skriva och hon hade god ordning inne på rummet. Det framgår av tidigare sekretessbelagda delar i det rättspsykiatriska utlåtandet, som Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning nu har tagit del av.

Enligt den omvårdnadsutredning som ingår i utlåtandet bad Möller personalen på utredningsenheten om stora mängder papper, eftersom hon "behövde skriva av sig". Huruvida det 46 sidor långa brevet till Aftonbladet skrevs inne på enheten framgår dock inte av utredningen.

Johanna Möller uppgav under utredningen att hennes försvarare, advokaten Amanda Hikes, var hennes enda trygghet. De hade tät kontakt. Men samtidigt försökte hon få Hikes utbytt. Johanna Möller försökte ta kontakt med en annan advokat, men avstod när hon fick förklarat för sig att hennes post skulle granskas.

Mot slutet av utredningen ville hon även byta ut en av utredarna. Hon sa att hon inte kände tilltro till honom, och uttryckte missnöje även med övriga personer i teamet eftersom de enligt henne höll alldeles för få samtal med henne.

Under hela den rättpsykiatriska utredningen har Möller vidhållit sin oskuld, och nekat till alla anklagelser åklagarna riktar mot henne.

Det rättpsykiatriska utlåtandet, som är en samlad bedömning av de samtal som hållits och de observationer som utredningsteamet har gjort av Johanna Möller, lämnades till Västmanlands tingsrätt i tisdags.

Enligt utlåtandet lider Möller inte av någon allvarlig psykisk störning, och hon har inte heller begått de handlingar hon åtalats för under inverkan av någon sådan. Detsamma gäller för medåtalade expojkvännen Mohammad Rajabi.

Möller har dock, enligt utlåtandet, "dysfunktionella personlighetsdrag". Vad som ligger till grund för den bedömningen är emellertid fortfarande sekretessbelagt.

Den 7 augusti återupptas rättegången i Västmanlands tingsrätt.

Tidningen har utan framgång sökt Möllers advokat Amanda Hikes för en kommentar.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Arbogamordet
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka