Johanna Möller dömdes nyligen till livstids fängelse för sommarstugemordet utanför Arboga. Foto:

Johanna Möllers bolag försatt i konkurs

Sommarstugemordet

Bolaget som morddömda Johanna Möller drev tillsammans med en kompanjon har försatts i konkurs. Orsaken är en obetald skatteskuld, enligt VLT på knappt två miljoner kronor.

Hösten 2015 startades bolaget av Johanna Möller och hennes kompanjon. Verksamheten gick ut på att tillhandahålla asylplatser för ensamkommande barn. Företaget blev snabbt mycket lönsamt. Under 2016 omsattes drygt 28 miljoner kronor, med en vinstmarginal på över 30 procent.

Efter att Möller och kompanjonen tagit ut sex miljoner kronor i aktieutdelning, och allt det som hänt för Möllers del, finns det dock inga pengar kvar i bolaget. Det som finns är en skatteskuld. Enligt VLT rör det sig om närmare två miljoner kronor.

I fredags försattes bolaget i konkurs av tingsrätten i Eskilstuna. Det var redan i likvidation, alltså under avveckling, och enligt VLT var det likvidatorn Peter Eklund som ansökte om konkursen när skatteskulden föll till betalning. Likvidationen hade alltså inte lyckats lösa den skulden.

Advokat Carlos Costa i Eskilstuna har nu utsetts till konkursförvaltare. Edgångssammanträde hålls i Eskilstuna tingsrätt den 24 april.

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna TingsrättArbogamordetEkonomi/Företag