• Sofia Palmer är projektledare inom organisationen Funktionsrätt Sörmland.
  • Rördrommentornets nedre plattform är tillgänglighetsanpassad.
  • Fiskeplattformen vid Barvalappens badplats är ett sätt att göra naturen tillgänglig för funktionshindrade.
  • Helge Andersson och landstingsrådet Mattias Claesson genomförde invigningsceremonin genom att knyta ihop det blågula bandet i stället för att klippa av det.
1/

Kämpar för en natur för alla – och här kan fiskelyckan prövas

Barva

En fiskeplattform som är anpassad för funktionshindrade har invigts vid Barvalappens badplats. Samtidigt invigdes projektet Tillgänglig natur – ökad livskvalitet.

Det är organisationen Funktionsrätt Sörmland som ligger bakom såväl fiskeplattformen som projektet. Tidigare hette organisationen Handikappföreningarna i Sverige, men den bytte namn i slutet av april.

– Vi ville lyfta begreppet funktionsrätt, att alla människor har rätt att fungera i samhällets alla delar, säger Sofia Palmer som är projektledare inom Funktionsrätt Sörmland.

– Ordet handikapp associerar till problem, medan funktionsrätt handlar om en rättighet, att hindren finns i miljön och inte hos människan.

Projektet Tillgänglig natur – ökad livskvalitet har som syfte att underlätta för funktionshindrade att komma ut i naturen. Bakgrunden är bland annat att det inte finns så många platser där personer med funktionshinder kan ägna sig åt friluftsliv.

– Alla blir både fysiskt och psykiskt friskare av att vara ute i naturen, det ger ökad livskvalitet, säger Sofia Palmer.

– Många har en bild av att tillgänglighet är dyrt och blir fult, men det behöver inte vara så om vi tillsammans hittar smarta lösningar.

Fiskeplattformen kan vara ett sådant exempel.

– Vi valde den här platsen för att annat att göra här, till exempel fågeltornet vars nedre plattform är tillgänglighetsanpassad av Fältstationen rördrommen.

Funktionsrätt Sörmland kommer också att jobba med annat än fysisk tillgänglighet.

– Vi kommer att ordna olika aktiviteter utomhus som till exempel studiecirklar, studiebesök och promenadgrupper, säger Sofia Palmer.

– Ofta är det lättare att göra saker i en grupp där man känner sig trygg, och där någon puffar på så att man kommer i väg.

Läs mer om dessa ämnen

BarvaFunktionshindernatur