• Foto:
  • Admir Ibrisevic, chef för vatten och avlopp vid Eskilstuna energi och miljö. Foto:
1/

Kokningsrekommendationen av drickvattnet i Eskilstuna hävs

Eskilstuna

Efter flera godkända provresultat häver nu Eskilstuna energi och miljö rekommendationerna om att koka dricksvattnet i delar av Eskilstuna.

– Jag beklagar alla besvär som uppstått och vill tacka för visat tålamod. Vi har jobbat på för att fixa det här och de sista provsvaren visar att vi kan vara helt trygga med att kvaliteten på dricksvattnet är återställd, säger Admir Ibrisevic, chef för vatten och avlopp vid Eskilstuna energi och miljö till Eskilstuna-Kuriren.

De nya provresultaten visar på tjänligt vatten utan anmärkning vad gäller de koliforma bakterier som upptäcktes för drygt två veckor sedan. Kokningsrekommendationen hävdes därför efter samråd med miljökontoret på Eskilstuna kommun.

— Den sista pusselbiten föll på plats i dag (läs torsdag) då vi fick de slutgiltiga provsvaren, säger Admir Ibrisevic.

Vid fyratiden på torsdagseftermiddagen fick Eskilstunaborna ett sms-meddelande från Eskilstuna energi och miljö med besked om att vattnet går att dricka igen utan att kokas först.

Det var den 4 oktober som Eskilstuna energi och miljö gick ut med ett larm om att prover avslöjat koliforma bakterier i dricksvattnet i Eskilstuna. Gränsen för kommunalt dricksvatten går vid högst 10 koliforma bakterier per 100 milliliter i dricksvattenprov för att betraktas som tjänligt. Provsvaren visade 15 koliforma bakterier per 100 milliliter i ett av proverna.

Efter att ha ringat in ett stort område i centrala, östra och norra delarna av Eskilstuna där hushållen uppmanades att koka vattnet, inledde vattenbolaget en rad åtgärder för att få bukt med bakterierna. Bland annat började man omedelbart att spola i ledningarna och lite senare tillsattes extra klor för att få bort föroreningarna.

– Nu har vi, genom omfattande provtagningar och analyser, säkerställt att effekterna av dessa åtgärder är hållbara, säger Admir Ibrisevic.

Som Eskilstuna-Kuriren berättat tidigare togs de prover som visade på otjänligt vatten i Kjula, Sundbyholm och Svista. Enligt Admir Ibrisevic har bakterierna troligen trängt in i ledningsnätet via ytvattnet. Var och när detta har skett är enligt Eskilstuna energi och miljö omöjligt att säga i efterhand. Läckan vid Carlavägen i centrala Eskilstuna i slutet av september har nämnts som möjlig orsak.

— Det finns alltid en risk för sådana här incidenter och störningar och att jordbakterier kommer in i systemet eftersom vattenledningarna ligger i marken. Men vi jobbar förebyggande för att det inte ska hända och vi har regelbundna kontroller av vattnet för att säkerställa kvaliteten.

Någon generell ersättning för drabbade Eskilstunabor som har behövt koka sitt dricksvatten kommer inte att betalas ut, enligt Eskilstuna energi och miljö. Dock kan den som vill lämna in ett ersättningsanspråk.

— Vi har fortfarande kunnat leverera vatten till våra kunder och det har gått bra att dricka efter kokning, så någon generell ersättning är inte aktuell, säger Admir Ibrisevic.

Har du själv druckit av vattnet under den här tiden?

— Det är självklart att man ska hålla sig till de regler och kokningsrekommendationer som finns. Men faran med dricksvattnet är ju inte större än att skära upp en rå kyckling hemma.

Koliforma bakterier

Koliforma bakterier och E. coli är indikatorer på mikrobiologisk förorening.

Escherichia coli (E. coli) kan påvisa ”fekal förorening”, alltså påverkan från avloppsvatten, och koliforma bakterier både ”fekal” och annan förorening.

I Eskilstuna fanns inga tecken på att det handlade om fekal förorening utan här avslöjades koliforma bakterier från jord eller ytvatten.

Källa: Branschorganisationen Svenskt vatten och EEM.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaBakterielarmetDricksvatten

Mest delat denna vecka

Relaterat